Child pages
 • VOIMAAn ja Liittyvän voiman tapaaminen 30.3.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osallistujat: Toini Harra (Liittyvä voima), Matti, Milla, Jussi ja Päivi

VOIMAA-esittely

AMK-valmennus

 • hyväksiluettavuus
 • positiivinen diskriminaatio
 • koulutusohjelma/ -alakohtaiset toteutukset

Työyhteisökoulutus

 • Itellan kanssa

Sosiaalisen median keinot

 • kaikki mitä tapahtuu mahdollisimman avointa

Työyhteisöselvitys visioiden tulevaa

Heränneitä ajatuksia

Espoossa terveydenhuollossa yksikköjä joissa 40% maahanmuuttajataustaisia

 • Espoossa ajankohtaista mamu-työntekijöiden osaamisen kehittäminen
 • Rekrytointi myös ajankohtainen kysymys
  • työperäisen maahanmuuton edistäminen (question)
 • VOIMAAssa painopisteenä maassa jo olevat maahanmuuttajat sekä asiantuntijatehtävät keskiössä

Liittyvä voima -projektissa urakehityksen edistäminen yksi painopiste

Wikityöskentelyä voisi hyödyntää myös Liittyvä voima -projektissa

 • kumppanuushanke vaatii yhteistä tiedon tuottamista ja työstämistä

Cradle - kehittävän työntutkimuksen keskus

 • hankehallinnoinnin malli
 • projektin hahmottaminen

Espoo voisi olla VOIMAAlle yksi kumppani

 • Toimintasektorien jakaminen vs. päällekkäisyys VOIMAAn ja Liittyvän voiman välillä
 • Liittyvä voima ei yksin sote-alan projekti > ei sovittuja sektoreita (pilottina Espoon sairaala)

Liittyvässä voimassa opettajien pedagoginen täydennyskoulutus 24 henkeä (mpolia 8 opea+ 2 opea 8 muusta amkista) > valtakunnallinen reflektiopinta koko hankkeen ajan - hanketyöskentelypedagogiikka

 • Yhteiset virikeluennot yms. tilaisuudet eri teemoihin liittyen VOIMAAn kanssa mahdollisia
  • syksyllä 2009 Liittyvällä voimalla kolme tapaamista: 26.-27.10 ja 30.11-1.12. (erityisesti 1.12)
  • keväällä kaksi tapaamista 25.-26.1. ja 26.-27.4.
 • haku alkaa tällä viikolla (amkit, joissa on pedagogista osaamista)
  • mahdollisuus informoida koulutuksesta opettajakoulutettavia (Riitta Metsänen, HAMK)

Arviointiyhteistyö

 • Kulttuuri ja luovan alan ESR-projekteissa pohditaan yhteisiä toimintatapoja hankearviointiin
 • Arvioinnin kehittämisessä voi olla yhteistyömahdollisuuksia myös laajemmin

Muuta

Toinille tietoa seuraavasta wiki-workshopista

Seuraava tapaaminen to 7.5. iltapäivällä

 
You must log in to comment.