Child pages
  • Viikkopalaveri 10.3.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Osallistujat: Matti, Jussi, Milla ja Päivi

Allekirjoitettu projektihakemus ja yhteistyösopimus liitteineen toimitettiin maanantaina lääninhallitukseen Millan ja Päivin Etelä-Suomen kiertueen päätteeksi.

  • No labels
You must log in to comment.