Child pages
 • Tapaaminen henkilöstökoulutus 13.2.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikalla: Marita Huhtaniemi, Matti ja Päivi

VOIMAA-esittely

VOIMAA koko ammattikorkeakoulun ja amk-kentän kehittämishanke

Nyt alkamassa jalkauttaminen

 • Tapaamiset pohtien aihetta, miten henkilöstökoulutus toteutetaan
 • Pyritään esittelemään projektia johtoryhmässä, klusterikokouksissa ja myös koulutusohjelmatasolla

Koulutusjaksosuunnitelma

 • raportoinnin jaksot (syys-joulukuu) + (tammi-huhtikuu) voisivat olla myös koulutusjaksoja
 • olemassa luonnos muutamasta aihekokonaisuudesta
  • monikulttuurisuustietous
  • sosiaalisen median tyäkalut
  • pedagogiset ratkaisut
   • osaamisen arviointi
  • kehittämisprojekti, miten valmentava koulutus toteutettaisiin omassa klusterissa/ koulutusohjelmassa
 • yksi kierros jokaisessa klusterissa ainakin ( ? )

Työajan resurssointi

 • koulutettavien työajan resursoi koulutusohjelma
 • kouluttajien työaika resursoidaan projektista

Amk-opintoihin valmentava koulutus

Tulossa lakisääteiseksi?

Valmentavan koulutuksen teemojen luonnostelua

 • kielitaitoasiat
  • haettavan koulutusohjelman kielestä riippuen englanti/suomi
 • kulttuuriopinnot, mitä on suomalainen kulttuuri
  • vastaavasti opettajille monikulttuuritaidot
 • opiskelutaidot (korostuu ellei ole suorittanut aiempaa koulutusta Suomessa)
 • koulutusohjelmaan liittyvät taidot
 • sosiaalisen median välineet, mikäli niitä aiotaan hyödyntää koulutuksessa

Henkilöstökoulutuksessa meneillään

Alkamassa kehittämishanke, jolla osin samoja tavoitteita ammatillisen opettajuuden uudenlaiseen sisältöön liittyen

 • pedagoginen näkökulma?
 • ammattiala vs. moniammatillisuus?
 • maahanmuuttaja-asiat?
 • tieto- ja viestintäteknologia?
 • verkostomainen toimintatapa?

Kehittely tapahtuu alkuun pienellä skaalalla (4-5 henkeä)

 • hahmottelu
 • mitä haasteita aiheuttaa
 • osaamistarpeet

Miten tästä eteenpäin

Puolen päivän ideointi- ja työkaluihin tutustumissessio lähiaikoina

Miten henkilöstökoulutus kannattaa toteuttaa?, Mitä sisältöjä kannattaisi olla?, Miten markkinoida?

 • ei yhtä mallia olemassa

Huhtikuun aikana tarvittaisiin tiedot koulutuspalettiin

 • tarjottimen pitäisi pystyä elämään
 • osaamista syntyy muualtakin kuin kurssilla oppimalla
 • tarjottimen rinnalle muitakin vaihtoehtoja

Syyskuussa alkavan koulutuksen päivät Marjatalle

 • minkäkokoinen ryhmä
 • mitkä fasiliteetit

syyskuussa käynnistys (käsitys sisällöistä parin kuukauden sisällä)

 • sisällöt määrittää keston

Tarjonnassa kannattaisi VOIMAAn osalta olla sekä kokonaisuus että modulit, esim.

 • monikulttuurisuus
 • tutorointi
 • sosiaalinen media
 
You must log in to comment.