Child pages
  • Muistio työtapaamisesta 11.2.2009 Hämeenlinnassa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VOIMAA / Kori 2 nettikyselyn suunnittelutapaaminen

11.2.2009 Hämeenlinna / AOKK

Riitta Metsänen ja Anja Rouhuvirta

Tapaamisessa käytiin läpi nettikyselyn tavoitteita ja käytännön toteutusta.

Tehtiin alustava kysymyspatteri Webropoliin.

Päätettiin kysymyspatterin jatkotoimista seuraavaa:

- Anja täyttää muutamat avoimiksi jääneet kohdat, jonka jälkeen kokonaisuus laitetaan arviointiin

- tehdään tarpeelliset muutokset ja tehdään esitystapaan liittyvät ratkaisut (ulkoasu, kysymysten järjestys jne)

- seuraavassa vaiheessa testikäytetään joissakin tutuissa yrityksissä / organisaatioissa

- tehdään mahdolliset muutokset 

Yritysluettelon hankinnan osalta:

- jatketaan listan kokoamista muiden toteuttajakumppanien kanssa 

You must log in to comment.