Child pages
  • Logojen lisääminen jokaiselle sivulle
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rahoittajan ohjeiden mukaan jokaisella sivulla tulee näkyä EU-lippu ja vipuvoimaa -logot

Helpoin tapa lisätä logot sivun loppuun on käyttää include -makroa:

{include:Logot}

Tämä sisällyttää kohdesivulle sivulle erillisen sivun Logot, jonka ainoa sisältö on tarvittavat EU-logot. Lopputulos näyttää tältä:

 

 

 
 

You must log in to comment.