Child pages
 • PROksin aihepankin kehittämispalaveri 25.3.2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PROKSIN AIHEPANKIN KEHITTÄMISPALAVERI

Muistio 25.3.2014

Paikalla: Tuomas Korkalainen, Irene Alsti-Lehtonen, Aino-Maria Paasivirta, Markku Tähtinen

Aihepankin tarkentavat kysymykset


Käyttäjäta taus 1: Työelämän edustaja haluaa firmalleen nettisivut


 1. Organisaation nimi

 2. Työn otsikko

 3. Työn laji: palvelukehitys, organisaation kehittäminen, tuotekehitys, joku muu mikä? (valitaan vain yksi) 

 4. Työn kuvaus

 5. Työn toivottu valmistumisaika (Huomioithan, että työn toteutus ja aikataulu voivat olla riippuvaisia opiskelijoiden lukujärjestyksestä)

 6. Maksetaanko työstä palkkio? Kyllä/ei/sovitaan erikseen

 7. Organisaatiollani on mahdollisuus osallistua työn ohjaamiseen: Kyllä/ei

 8. Yhteystiedot

 9. Kohdenna aiheesi alan mukaan

Usein kysyttyjä kysymyksiä lisätään PROksiin

Lisätään lyhyt kuvaus opinnäytetöistä: Opinnäytetyöt ovat työelämän kehittämistehtäviä, tuotekehitys- tai projektitöitä, jotka tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Ne voivat olla tutkimuksellisia, toiminnallisia tai taiteellisia töitä.

Mitä hyötyä ont-töistä on yrityksille?

Pitääkö opiskelijalle maksaa työstä?

Avoimuus työelämälähtöisyys opiskelijaprojekti opinnäytetyö asiantuntijuus sosiaalinen media tiedon jakaminen  verkostoituminen osaamisen esilletuominen oppimisympäristö vertaisoppiminen etätyöskentely  parveutuminen  rekrytointikanava 

- rekrytoi asiantuntija (Ehdota aihetta - rekrytoi asiantuntija) 

- kolmisuuntaista osaamisen jakamista

- asiantuntijuuden ja osaamisen jakamista

- kolmipiippuinen juttu - uutta energiaa opiskelijoista /oppilaitos kohtaa työelämän/opiskelijaprojekteja työelämälle

- voimaa opiskelijaprojekteista

- asiantuntijuutta opiskelijoilta

-tuo asiantuntijuutesi esille

-uutta energiaa opiskelijoista

-opiskelijavirtaa työelämään

-asiantuntijavirtaa työelämään

-opiskelijoista asiantuntijavirtaa työelämään


 
 
 

 • No labels
You must log in to comment.