Child pages
  • Tulevaisuuden kampuskirjasto, innovaatioprojekti 2013

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

   

Muotoilun opiskelijoiden innovaatioprojektissa 2013 teemana oli tulevaisuuden kampuskirjasto. Opiskelijoiden yhteistyönä viisi tilakonseptia, jotka osallistuivat myös Metropolian aiheesta järjestämään kilpailuun. Kilpailun tarkoituksena oli saada esille opiskelijoiden tarpeet ja mielipiteet kirjaston käyttäjinä sekä löytää uusia ideoita kirjaston palveluiden organisoimiseen sekä kirjastotilan käyttöön.

Ehdotusten arvioinnissa painotettiin innovatiivisia ratkaisuja kirjaston palvelujen organisointiin, tilojen käyttöön ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Muita tärkeitä arviointikohteita olivat kirjaston eri hiljaisuusasteiden huomioiminen, muuntojoustavuus, esteettisyys ja ekologisuus. Konseptien arviointiin osallistui kirjaston, opiskelijoiden ja opettajien edustajista koottu raati.

Tulevaisuuden kampuskirjasto -tilakonseptit

...