Child pages
  • Yhteystiedot

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Markku Haikonen
yliopettaja

Arto Salonen
yliopettaja
Hannu Hyyppä
teknologiapäällikköArja Liinamo

Petra Lassenius
lehtori

Anne Nikula
lehtori

Arto Salonen
yliopettaja

Piia Sormunen
osaamisaluepäällikkö

Päivi Fredriksson
tutkintopäällikkö