Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun fysioterapian tutkinto-ohjelman harjoitteluun liittyvät wiki-sivut

Harjoittelujaksot:

Fysioterapian opiskelijalla on viisi erilaista käytännön harjoittelujaksoa 3,5 vuoden aikana

Kevään 2018 2020 harjoittelujaksot ja materiaalit:

Fysioterapiaharjoittelu 1 (1411. 5. - 2522.5.20182020)

Fysioterapiaharjoittelu 2 (53. 2- 28.-2.3.20182020)

Fysioterapiaharjoittelu 3 (1614.4. - 2522.5.20182020)

Fysioterapiaharjoittelu 4 (52.3. - 1310.4.20182020)

Fysioterapiaharjoittelu 5 (2220.1. - 222.3.20185.2020, harjoittelujakso joustavasti kevään aikana)

Ohjaava opettaja keskustelee harjoittelun ohjaajan kanssa ja kirjaa ylös millaisia ajatuksia ohjaajalla työyhteisössä on herännyt (ideat kehittämiseen, ideat täydennyskoulutuksista). Tulosta tämä lomake. Lomake palautetaan Anun/ Nean pöydälle: https://docs.google.com/document/d/12KqGAA_r-zMipbRY-qCfnZ1oURb2jmpp1IPepp3s5fY/edit


 Fysioterapiaharjoittelujaksojen ajankohtien sijoittuminen lukukausille


Laskutusohje:

Seurantalomake (lataa alla olevasta linkistä) täytetään harjoittelupaikassa ja toimitetaan tämän jälkeen kyseisen yksikön talousosastolle. Talousosasto tekee siitä ohjaussopimuksen mukaisen laskun Metropolialle ja laittaa liitteeksi seurantalomakkeen. Laskutusosoitteet on mainittu seurantalomakkeessa. Epäselvissä sopimus- ja laskutusasioissa voitte olla yhteydessä fysioterapian harjoitteluasioita koordinoivaan koulutusuunnittelija Auli Räsäseen (auli.rasanen(at)metropolia.fi). Harjoittelun sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat ohjaavat opettajat.

Seurantalomake, yleinen (laskun liitteeksi)

(HUS) Seurantalomake (laskun liitteeksi)

Mikäli T:mi tai yksityinen elinkeinonharjoittaja laskuttaa ohjauskorvauksen, tarvitaan laskun liitteenä seurantalomake sekä YEL-todistus.

Ohje_HUSiin harjoitteluun tulevien opiskelijoiden ohjeistus tartuntataudeista ja rokotuksista.pdf

 

Image Removed 

Kevään 2018 harjoittelupaikkojen haku on edelleen käynnissä!

Fysioterapiaharjoittelu 1, SXB17S1, opiskelija täyttää

 ROKOTUKSET

Opiskelija selvittää minkälainen rokotussuoja harjoittelukontektissa vaaditaan ja huolehtii rokotukset kuntoon ennen harjoittelujakson alkua Katso lisätietoa OMAsta opiskelijaterveydenhuollon sivuilta - Helsingin toimipisteet - rokotukset. Lisätietoa myös THL:n sivuilta .   

Opiskelija: Katso Opiskelijan sivulta lisätietoa rokotuksista ja muista harjoitteluun liittyvistä asioista.

Image Added 


Kevään 2020 harjoittelupaikkojen haku

Kevään 2020 harjoittelujaksot

Organisaatio: Tarjoa harjoittelupaikkaa alla olevilla lomakkeilla

Fysioterapiaharjoittelu 1 11.5. - 22.5.2020, SXB19S1: https://gooforms.glgle/forms/7N8r2NMrwqQ1bKCr1ZR7NwFmaT2zZBUra9

Fysioterapiaharjoittelu 2 53.2. - 28.2.3.2018, SXB16S1, opiskelija/yritys täyttää2020, SXB18S1: https://gooforms.glgle/forms/kllKBQNLZxBb5Jn93HziM64EafKeYXBL89

Fysioterapiaharjoittelu 3 1614.4. - 2522.5.2018SXB16K1+K2, opiskelija/yritys täyttää2020, SXB18K1: https://gooforms.glgle/forms/g4IX4BJrD73tbM4w1BPxMidwAjobpyzd17

Fysioterapiaharjoittelu 45 2.3. - 1310.4.2018, SXB15S1, opiskelija/yritys täyttää2020, SXB17S1: https://gooforms.glgle/forms/euyJyclpE3lV4tOb2BVDnb3HHPtQMZgbx9

Fysioterapiaharjoittelu 5 , SXB15K1, opiskelija täyttää20.1. - 22.5.2020, SXB17K1 + K2: https://gooforms.glgle/forms/CcKmRvZESDWjJ3Dw1

Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikan itse Fysioterapia 1 ja Fysioterapia 5 harjoitteluun. Mikäli opiskelija hankkii itse harjoittelupaikkansa, niin hän täyttää harjoittelupaikkalomakkeen.

Tiedoksi 2018 harjoitteluistaDafpf5SZqX8yssWG9
FT5 harjoitteluaika on 6 viikkoa, harjoittelu voi sijoittua joustavasti kevään ajalle.


Tiedoksi harjoitteluista

Fysioterapiaharjoittelu 5: Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikan itse ja suunnittelevat ajoituksen lukukaudelle oman hops:n mukaan. Tässä viimeisessä harjoittelussa vastuuhenkilön/ohjaajan ei tarvitse olla fysioterapeutti. Vastuuhenkilö täytyy kuitenkin nimetä. Opiskelija voi myös ahotoida harjoittelun kesätyökokemuksella fysioterapeutin työstä.

MAHDOLLISUUS SUORITTAA FYSIOTERAPIAHARJOITTELU 5 MYÖS KESÄLLÄ: Opiskelijan, joka suorittaa harjoittelun kesällä, tulee tiedottaa harjoittelupaikassa opettajien vapaajaksosta. Tällöin koulun puolelta ei ole ohjaavaa opettajaa käytössä. Viimeistä harjoittelua suorittaessaan opiskelijalla tulee olla edeltävinä opintoina vähintään Fysioterapiaharjoittelu 3 suoritettuna. Harjoittelu 4 ja harjoittelu 5 suoritusjärjestyksen voi vaihtaa.

Fysioterapiaharjoittelut 1,2,3 ja 4 harjoittelu tapahtuu fysioterapeutin ohjaamana. Fysioterapiaharjoittelu 3 ja 4 eivät enää kohdennu vain tietyille asiakasryhmille (tules fysioterapia ja neurologinen fysioterapia) vaan asiakkaat ovat valitun harjoittelupaikan toiminnasta riippuen kumpia tahansa.  

    

JOBIILI – HARJOITTELUPAIKKAVARAUSJÄRJESTELMÄ ON AVATTU

Tarjoa harjoittelupaikkoja Jobiili.fi järjestelmässä

Jobiili on sähköinen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen (sosiaali- ja terveysalat). Harjoittelupaikkavarausjärjestelmä toimii osoitteessa: https://jobiili.fi 


Jobiili - Työnantajan ohjeet: https://youtu.be/5c1B-i7LcHM?list=PLU8nZb1Gc0WT6WRNbiF2Z8UiJ2C_CiHX_

Katso päivitetty (6/2017) tiedote JOBIILIsta.