Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Reverted from v. 251

Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun
vanhustyön tutkinto-ohjelman harjoitteluun liittyvät wiki-sivut


Geronomiopiskelijalla on viisi erilaista käytännön harjoittelujaksoa 3,5 vuoden aikana. Harjoittelua on kokonaisuudessaan 29 viikkoa 2 päivää.
Harjoitteluja räätälöidään usein totutusta enemmän ja opiskelijat voivat suorittaa opintoja eri aikaan kurssitovereihinsa nähden. 

Geronomin toimenkuva ei ole selkeä monessakaan paikassa, tarkoituksena onkin harjoittelujen kautta myös kasvattaa geronomien tunnettavuutta kentällä ja vahvistaa sekä kehittää vanhustyötä.
 
Image Added
 Harjoittelujaksojen sijoittuminen eri lukukausille.

Harjoittelut syyslukukaudella 2019 

  
     2. harjoittelu (3. lk) - Gerontologinen hoiva- ja hoitotyö (7 op = 5 vkoa)
         29.10. - 30.11.2019 

     3. harjoittelu (4. lk) - Ikäihminen kotiympäristössä (7 op = 5 vkoa)
         5.11. - 10.12.2019

     4. harjoittelu (6. lk) - Palveluohjaus ja vahvistava asiakastyö (7 op = 5 vkoa) 
         10.9. - 12.10.2019

     5. harjoittelu (7. lk) - Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen (15 op = 10 vkoa)
          27.8. - 9.11.2019

 

Harjoittelut kevätlukukaudella 2019 
 

     2. harjoittelu (3. lk) - Gerontologinen hoiva- ja hoitotyö (7 op = 5 vkoa)
         25.3. - 30.4.2019

     3. harjoittelu (4. lk) - Ikäihminen kotiympäristössä (7 op = 5 vkoa)
         8.4. - 15.5.2019

     4. harjoittelu (6. lk) - Palveluohjaus ja vahvistava asiakastyö (7 op = 5 vkoa)
         28.1. - 1.3.2019

     5. harjoittelu (7. lk) - Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen (15 op = 10 vkoa)
         15.1. - 1.4.2019 (jakson aikana viisi päivää teoriaopintoja)

 

Harjoittelun laskutus:

Seurantalomake (lataa alla olevasta linkistä organisaationne käyttämä lomake) täytetään harjoittelupaikassa ja
toimitetaan tämän jälkeen kyseisen yksikön talousosastolle.

Talousosasto tekee siitä ohjaussopimuksen mukaisen laskun Metropolialle ja laittaa seurantalomakkeen laskun liitteeksi.

Mikäli T:mi tai yksityinen elinkeinonharjoittaja laskuttaa ohjauskorvauksen, tarvitaan laskun liitteenä seurantalomake sekä
YEL-todistus.

Laskutettavien päivien lukumäärä löytyy yllä olevasta harjoittelujen erittelystä.


Geronomitutkinnon osaamistavoitteet:

Hyvät yhteistyökumppanit!

Ole hyvä ja ilmoita harjoittelupaikoista Jobiilissa, ohjelma toimii osoitteessa https://jobiili.fi 

JOBIILI
on ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkajärjestelmä (käyttöohje)
 

Syksyn 2019 harjoitteluja koskeva Jobiili-aikataulu:
Työnantajat tallentavat syksyn harjoittelupaikkailmoitukset Jobiiliin 14.3.2019 mennessä. Tämän jälkeen ne ovat opiskelijoiden selailtavissa kahden viikon ajan. Työnantajat voivat tallentaa harjoittelupaikkoja myös tämän päivämäärän jälkeen. Tällöin paikat näkyvät heti opiskelijoille.
Opiskelijoiden oman ammattikorkeakoulun alueen harjoittelupaikkojen varaus alkaa 28.3.2019 klo 9.00.
Kaikki Suomen harjoittelupaikat kaikkien ovat AMK-opiskelijoiden varattavissa 24.4.2019.

Jobiilin tilannehuone https://sites.google.com/w3.fi/jobiilitilannehuone
Tilannehuone ei päivity automaattisesti, päivitä sivu viimeisimmän tilanteen lataamiseksi.


Lisätietoa harjoitteluista: 
Elisa Ollila, lehtori, elisa.ollila(at)
metropolia.fi, 040 8401745Vastuuopettajat:


1. harjoittelu (toteutuu projektina)
Elisa Ollila, lehtori,
elisa.ollila(at)metropolia.fi, 040 8401745 

2. harjoittelu
Mari Heitto, tutkintovastaava,
mari.heitto(at)metropolia.fi, 040 7698714

3. harjoittelu
Satu Vahaluoto, lehtori,
satu.vahaluoto(at)metropolia.fi, 040 6743377

4. harjoittelu
Anna Puustelli-Pitkänen, lehtori,
anna.puustelli-pitkanen(at)metropolia.fi, 040 6823326

5. harjoittelu
Mia Rosenström, lehtori,
mia.rosenstrom(at)metropolia.fi, 040 6790779

 

Työpaikkailmoitukset
Opiskelijoille julkaistavat työtarjoukset voi ilmoittaa tällä lomakkeella.

 

Harjoittelun laskutus:

 

Seurantalomake (lataa alla olevasta linkistä organisaationne käyttämä lomake) täytetään harjoittelupaikassa ja toimitetaan tämän jälkeen kyseisen yksikön talousosastolle. Talousosasto tekee siitä ohjaussopimuksen mukaisen laskun Metropolialle ja laittaa seurantalomakkeen laskun liitteeksi.
Mikäli T:mi tai yksityinen elinkeinonharjoittaja laskuttaa ohjauskorvauksen, tarvitaan laskun liitteenä seurantalomake sekä
YEL-todistus.
Laskutettavien päivien lukumäärä löytyy yllä olevasta harjoittelujen erittelystä. 
Metropolian laskutusosoite

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
16800534
PL 861
00019 SSC 


Verkkolaskujen osoitetiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Y-tunnus: 
2094551-1
Verkkolaskuosoite: 
TE003720945511
Operaattori: 
Tieto Oyj
Välittäjän tunnus: 
003701011385

Lasku tulee olla toimitettu viimeistään 30 vrk harjoittelun päättymisestä.

Epäselvissä sopimus- ja laskutusasioissa voitte olla yhteydessä vanhustyön harjoitteluasioita koordinoivaan assistentti Arja Puuraan (arja.puura@metropolia.fi).

Harjoittelun sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat ohjaavat opettajat.

Seurantalomakkeet (laskun liitteeksi):


Yleinen_seurantalomake

Helsingin kaupungin seurantalomake
Sosiaali- ja terveysvirasto_harjoitteluraportti