Child pages
 • Varaukset

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Varauspalvelu

Tilojen ja opintojaksototeutusten varausten haku.

...

Varaus sisältää perustiedot varauksesta kuten sen ajankohanajankohdan, ja lisäksi listan "resursseja" jotka voivat olla esimerkiksi tiloja tai opintojaksototeutuksia.

...

KenttäTyyppiKuvaus
idnumeroResurssin yksilöllinen id

type

tekstiResurssin tyyppi. realization - toteutusopintojaksototeutus, student_group - ryhmä, scheduling_group - opetusryhmä, room - tila, building - rakennus josssa tila sijaitsee
codeteksti

Resurssin koodi

nametekstiResurssin nimi

 

Esimerkki:

Code Block
languagejavascript
{
   "id": "838403",
   "subject": "Spanish 3 LX00AC52-3001",
   "modifiedDate": "2013-09-02T14:31",
   "startDate": "2013-11-01T08:00",
   "endDate": "2013-11-01T10:45",
   "resources": [{
     "id": "32961",
     "type": "realization",
     "code": "LX00AC52-3001",
     "name": "Spanish 3"
   }, {
     "id": "32858",
     "type": "student_group",
     "code": "LITO_VV",
     "name": "LITO_VV"
   }, {
     "id": "786",
     "type": "room",
     "code": "VTYA215",
     "name": "Teorialuokka",
     "parent": {
      "id": "764",
      "type": "building",
      "code": "VTY",
      "name": "Leiritie 1"
     }
   }]
}

 

Haku
KenttäTyyppiKuvaus

subject

tekstiVapaa tekstihaku otsikosta
startDatepvmVarauksen alkuajankohdan pitää olla sama tai suurempi kuin annettu arvo
endDatepvmVarauksen päättymisajankohdan pitää olla sama tai pienempi kuin annettu arvo.
rangeStartpvm

Varauksen loppu-ajankohta on annettuna ajankohtana tai sen jälkeen.

Varaus osuu rangeStart - rangeEnd päivämäärävälille. Molemmat parametrit pitää antaa jos jompi kumpi määritelty.

rangeEndpvmVarauksen alku-ajankohta on ennen annettua ajankohtaa
realizationlistaVaraus koskee annettua opintojaksototeutusta (opintojaksototeutuksen koodi)
studentGrouplistaVaraus koskee annettua ryhmää (ryhmän koodi).
roomlistaVaraus on annetussa tilassa (tilan koodi)
buildinglistaVaraus on tilassa joka sijaitsee annetussa rakennuksessa (rakennuksen koodi)
fromnumeroPalauta hakutulokset annetusta numerosta eteenpäin. Oletus 0.
sizenumeroPalautettavien tulosten maksimimäärä. Oletus 1000.

Haku on "AND" -haku kenttien välillä. Lista -tyyppiset parametrit ovat "OR" saman tyyppisen listan sisällä olevien elementtien välillä.

...

Esimerkiksi:

Code Block
languagejavascript
{
  "startDate": "2013-11-22T09:00",
  "endDate": "2013-11-22T10:00",
  "room": ["G201"]
}

...

 

 

Vastaus
KenttäKuvaus
statusTieto onnistuiko pyyntö vai oliko mahdollisia virheitä. "success", "warn", "error"
messageMahdollinen tarkentava viesti esimerkiksi virhetilanteissa.
reservationsLista varauksia.
Code Block
languagejavascript
{
  "status": "success",
  "reservations": [{
   "id": "840509",
   "subject": "G201 test",
   "modifiedDate": "2013-11-18T13:11",
   "startDate": "2013-11-22T09:00",
   "endDate": "2013-11-22T10:00",
   "resources": [{
     "id": "3",
     "type": "room",
     "code": "G201",
     "name": "Auditorio",
     "parent": {
      "id": "2",
      "type": "building",
      "code": "AGRICO",
      "name": "Agricolankatu 1-3"
     }
   }]
  }]
}

...

Rajapinta

Yksittäisen varauksen tietojen hakeminen
Code Block
languagebash
curl -u "metropoliaoma_publicapi_key:" httphttps://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/816121

 

Varausten hakeminen

Anna hakuparametriksi ylhäällä kuvattu "Haku" -olion mukainen JSON. Jokin haun kentistä pitää olla määriteltynä jotta haku palauttaisi tuloksia.

 

Code Block
languagebash
curl -u "

...

oma_

...

api_key:" -X POST 

...

https://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/search -d '{
  "startDate":"2013-11-22T09:00",
  "endDate":"2013-11-

...

22T15:00", 
  "room":["

...

G205"]
}'

...

 

Huomaa että opintojaksototeutuksen varaukset voivat olla merkitty joko pelkästään opintojaksototeutukselle tai ryhmälle, tai sitten varauksella voi olla molemmat tiedot asetettuna.

Varauksiin tallennetaan yleensä sekä ryhmätieto että toteutus jota varaus koskee. Näinollen jos haluat kaikki tietyn ryhmän opetustapahtumat voit hakea pelkällä ryhmällä varauksia.

Esimerkiksi:

 

Code Block
languagebash
# 

...

tiettyjen toteutusten varausten haku
curl -u "

...

oma_

...

api_key:" -X POST 

...

https://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/search -d '{
  "realization":["SB00AA01-2000", "SB00AA03-2000", "SB00AA04-2000", "SB00AA06-2001"]
}'
 
# tietyn ryhmän varausten haku. Huomaa että et voi samassa pyynnössä hakea sekä tiettyjen toteutusten 
# että ryhmien varauksia koska hakuehto eri tyyppisten kenttien välillä on AND
 curl -u "

...

oma_

...

api_key:" -X POST 

...

https://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/search -d '{
  "

...

studentGroup":["SB13K2"]
}'

...

 

...

Voit tarkistaa onko tietty aika vapaa tai mitä varauksia on käynnissä ko. ajankohtana käyttämällä "range queryä".

Alla oleva esimerkki hakee kaikki varaukset joiden alku-ajankohta on ennen klo jotka ovat "voimassa" klo. 09.00 ja 10.00 , ja loppu-ajankohta on klo. 9.00 tai sen välillä, annetussa toimipisteessä. Varaus on siis voinut alkaa ennen kl. 09.00 ja jatkua 10.00 jälkeen.

 

Code Block
languagebash
curl -u "

...

oma_

...

api_key:" -X POST 

...

https://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/search -d '{
  "rangeStart": "2013-11-22T09:00",
  "rangeEnd": "2013-11-22T10:00",
  "

...

building": ["

...

AGRICO"]
}'

...

 

Jos haluat hakea esimerkiksi mitä opetusta on tiettynä ajankohtana, voit hakea varaukset jotka alkavat tietyn ajankohdan jälkeen. Vastaukesta voit kerätä yksilölliset opintojaksototeutukset ja luokkahuoneet joissa opetus järjestetään. Voit lisätä vielä hakuehdon rakennukselle jos haluat vain tietyn toimipisteen opetustapahtumat.

Code Block
languagebash
curl -u "metropoliaoma_publicapi_key:" -X POST httphttps://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/search -d '{
  "startDate": "2013-11-22T09:00",
  "endDate": "2013-11-22T15:00",
  "building": ["AGRICO"]
}'

 

Rakennusten ja tilojen listaaminen
Code Block
languagebash
curl -u "metropoliaoma_publicapi_key:" httphttps://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/buildingsbuilding
Code Block
languagebash
curl -u "metropoliaoma_publicapi_key:" httphttps://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/building/373

 

Esimerkki vastauksesta:

 

Code Block
languagejavascript
{
 "status": "success",
 "building": {
  "id": "373",
  "type": "building",
  "code": "Test",
  "name": "Test Street 3 D",
  "places": 0
 },
 "resources": [{
  "id": "374",
  "type": "room",
  "code": "Testroom1",
  "name": "ATK-luokka",
  "resourceType": "ATK-luokka",
  "description": "Vain testikäytössä oleva virtuaalinen tila, jolla ei ole fyysisessä maailmassa vastinetta.",
  "places": 22
 }, {
  "id": "375",
  "type": "room",
  "code": "Testroom2",
  "name": "Opetustila",
  "resourceType": "Opetustila",
  "description": "Vain testikäytössä oleva virtuaalinen tila, jolla ei ole fyysisessä maailmassa vastinetta.\r\n",
  "places": 30
 }]
}