Child pages
 • Varaukset

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Varaus sisältää perustiedot varauksesta kuten sen ajankohanajankohdan, ja lisäksi listan "resursseja" jotka voivat olla esimerkiksi tiloja tai opintojaksototeutuksia.

...

KenttäTyyppiKuvaus
idnumeroResurssin yksilöllinen id

type

tekstiResurssin tyyppi. realization - toteutusopintojaksototeutus, student_group - ryhmä, scheduling_group - opetusryhmä, room - tila, building - rakennus josssa tila sijaitsee
codeteksti

Resurssin koodi

nametekstiResurssin nimi

...

Code Block
languagebash
curl -u "metropoliaoma_publicapi_key:" httphttps://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/816121

...

Code Block
languagebash
curl -u "metropoliaoma_publicapi_key:" -X POST httphttps://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/search -d '{
  "startDate":"2013-11-22T09:00",
  "endDate":"2013-11-22T1022T15:00", 
  "room":["G201G205"]
}'

 

Huomaa että opintojaksototeutuksen varaukset voivat olla merkitty joko pelkästään opintojaksototeutukselle tai ryhmälle, tai sitten varauksella voi olla molemmat tiedot asetettuna.

...

Code Block
languagebash
# tiettyjen toteutusten varausten haku
curl -u "metropoliaoma_publicapi_key:" -X POST httphttps://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/search -d '{
  "realization":["SB00AA01-2000", "SB00AA03-2000", "SB00AA04-2000", "SB00AA06-2001"]
}'
 
# tietyn ryhmän varausten haku. Huomaa että et voi samassa pyynnössä hakea sekä tiettyjen toteutusten 
# että ryhmien varauksia koska hakuehto eri tyyppisten kenttien välillä on AND
 curl -u "metropoliaoma_publicapi_key:" -X POST httphttps://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/search -d '{
  "studentGroup":["SB13K2"]
}'

 Voit tarkistaa onko tietty aika vapaa tai mitä varauksia on käynnissä ko. ajankohtana käyttämällä "range queryä".

Alla oleva esimerkki hakee kaikki varaukset joiden alku-ajankohta on ennen klo jotka ovat "voimassa" klo. 09.00 ja 10.00 , ja loppu-ajankohta on klo. 9.00 tai sen jälkeen, annetussa toimipisteessävälillä, annetussa toimipisteessä. Varaus on siis voinut alkaa ennen kl. 09.00 ja jatkua 10.00 jälkeen.

Code Block
languagebash
curl -u "metropoliaoma_publicapi_key:" -X POST httphttps://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/search -d '{
  "rangeStart": "2013-11-22T09:00",
  "rangeEnd": "2013-11-22T10:00",
  "building": ["AGRICO"]
}'

...

Code Block
languagebash
curl -u "metropoliaoma_publicapi_key:" -X POST httphttps://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/search -d '{
  "startDate": "2013-11-22T09:00",
  "endDate": "2013-11-22T15:00",
  "building": ["AGRICO"]
}'

...

Code Block
languagebash
curl -u "metropoliaoma_publicapi_key:" httphttps://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/buildingsbuilding
Code Block
languagebash
curl -u "metropoliaoma_publicapi_key:" httphttps://opendata.metropolia.fi/r1/reservation/building/373

...