Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Osaprojekti 1 kevät 2009

Sormet sormien lomahan

Viikoilla 4 - 18

Sormet sormien lomahan - osaprojekti totetutetaan yhteistyössä Metropolian musiikin koulutusohjelman, vanhustyön koulututusohjelman sekä Vantaan musiikkiopiston kanssa. Tavoitteena on kehittää soiton alkeisopetuksen ryhmätyömuotoja Vantaan musiikkiopistossa klarinetin ja nokkahuilun opettajana toimivan opettajan opetusmateriaalin pohjalta sekä musiikki-improvisaatiota ja taiteidenvälisiä työtapoja hyväksi käyttäen. Käytännön harjoittelu toteutetaan Vantaan musiikkiopistossa ryhmälle, jossa on mukana lapsia ja ikäihmisiä.

Kouluttajat:
Merja Pennanen, Draamapedagogi
Mari Rusi-Pyykönen, toimintaterapian lehtori
Tuula Mikkola, vanhustyön lehtori
Tuulia Tuovinen, klarinetin soitonopettaja
Sonja Munter-Mäkeläinen, nokkahuilun soitonopettaja, musiikin varhaiskasvattaja
Lea Vartiainen, alttoviulun soitonopettaja

22.1. klo 9 - 14.45, Bulevardi juhlasali
3t Viritys/aloitus, Merja
3t Elämänkulku ja ikääntyminen, Mari ja Tuula
• prosessidraaman näkökulma

5.2. klo 9 - 11
3t Kaupunginmuseon työpaja Pula-ajan Helsinki, Kaupunginmuseo, Mari ja Tuula
• ihmisten arki Helsingissä

12.2. klo 9 - 11.30
3t Vanhuus Suomessa ja vanhuuden kohtaaminen, Mari ja Tuula
• yhteenveto näyttelyn pohjalta

26.2. klo 9 - 14.45
3h Paneelikeskustelu, kaikki opettajat R139
3h Sormet Sormien lomahan menetelmä, Bulevardi P405

Menetelmäopetus, Sonja, Tuulia, Lea

  • 26.2. klo 12.15 - 14.45
  • ti 10.3. klo 9 - 11.30
  • ti 17.3. klo 9 - 11.30
  • to 19.3. klo 9 - 11.30

Käytännön harjoittelu
viikolla 15/17/18 (huhtikuussa) tiistaisin ja torstaisin yhteensä 6 kertaa, kuudennella kerralla demonstratiivinen konsertti vantaalaisessa palvelutalossa.