Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Wiki Markup
{section}
{column:width=500px} !ideaseminaari.jpg|align=left!\\
\\  !ideaseminaari2.jpg!
{column}
{column}
{panel:borderColor=#fff|bgColor=#ffaa44|borderWidth=1px}
\\

h4. Seuraava tapaaminen 11.6.2009 klo 9-12. Tarkista tällöin käsiteltävät asiat [täältä|Ideaseminaarin aikataulu].

\\
{panel}
{panel:borderColor=#fbb24c|bgColor=#fff|borderWidth=1px}
Tämä on Divin Hämeentien ideaseminaarin kotisivu. Tänne kerätään kaikki tarpeellinen tieto ja ohjeistus opinnäytetyön ideavaihetta varten. Osa kurssilla tehtävistä harjoituksista tehdään tässä työtilassa ja osa kirjoitetaan opiskelijoiden omissa työtiloissa. Laittakaa linkki oman opinnäytetyöskentelynne etusivulle alla olevaan kohtaan "opinnäytetyöt". Ohjeita oman tilan luomiseen löydät [Ideaseminaarin materiaalin työstö ja palautus] \-sivulta.

h2. Ohjeita ja vinkkejä

* [Ideaseminaarin materiaalin työstö ja palautus] \- ohjeita ja vinkkejä
* [Esimerkkietusivu oman työtilan ideaseminaariosalle] \- voit kopioida tämän oman ideaseminaarityön etusivuksi
* [Ongelmia ideaseminaarissa] \- kaikissa ongelmatapauksissa voit kirjoittaa kysymyksesi tai ongelmasi tänne (muista logata sisään niin tiedämme kuka olet)
* [Kulttuurialan opinnäytetyöohje|http://wiki.metropolia.fi/download/attachments/6029750/O-OHJE_KULTTUURIALA.pdf] (pdf)
* [Työsuunnitelman/tutkimussuunnitelman runko|http://wiki.metropolia.fi/download/attachments/6029750/tyosuunnitelma_tutkimussuunnitelma.pdf] (pdf)
* [Arviointiperusteet|http://wiki.metropolia.fi/download/attachments/6029750/arviointiperusteet.pdf] (pdf)
* [Matin slidet 28.1.2009|^ideasem2009.ppt] (ppt)
* [Toiveita ideaseminaarin aiheisiin]
h2. Aikataulut ja harjoitukset

* [Ideaseminaarin aikataulu]
* Lue kaksi (2) opinnäytetyötä (analyysit omaan työtilaan, deadlinet: 9.2. ja 23.2.)
* Käy kahdessa opinnäytetyön julkistamistilaisuudessa (raportit omaan työtilaan)
* Lue kirja _Hakala: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille_. Teemojen kerääminen, yhteispohtiminen ja keskustelu täällä: [Ideaseminaari - keskustelua kirjan teemoista].
* Tutkimussuunnitelma (omaan työtilaan)

h2. Opiskelijoiden omat työtilat

* lisää oma linkkisi tähän (so. oman työtilasi opinnäytetyösivulle)
** [Joni Happonen|https://wiki.metropolia.fi/display/~m0601308]
** [Santeri Pakkanen|https://wiki.metropolia.fi/display/~m0601288]
** [Akseli Virtanen|https://wiki.metropolia.fi/display/~m0601309/Ideaseminaari09]
** [Kaisa Rannantie|http://wiki.metropolia.fi/display/~m0601296/Ideaseminaari+2009]
** [Toni Niemisalo|https://wiki.metropolia.fi/display/~m0601301/IDEASEMINAARI+%2709]
** [Tommi Tawast|https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=8562013]
** [Olli Hassinen|https://wiki.metropolia.fi/display/~m0603440]
** [Sanni Soinio|https://wiki.metropolia.fi/display/~m0601289/Ideaseminaari+2009]
** [Ville Hirvonen|~m0601342:Villen hima]
** [Taru Tukiainen|https://wiki.metropolia.fi/display/~m0502459/Taru+Tukiainen+ideaseminaari]
{panel}
{column}
{section}

----
{contributors:include=authors|showCount=true|showLastTime=true|order=update}