Child pages
  • Henkilöstö

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0
Section
Column
width305px


 Käyntiosoite:
 Hämeentie 161
 00560 Helsinki

 Postiosoite:
 PL 4040
 00079 Metropolia

Column

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Excerpt

Matti Rantala
projektipäällikkö
050 - 348 5301
matti . rantala (ät) metropolia . fi

Milla Laasonen
tiedottaja/tuottaja
040 - 184 2443
milla . laasonen (ät) metropolia . fi

Päivi Keränen
projektisuunnittelija (projektihallinto, wikikehittely)
020 - 783 5051
paivi . keranen (ät) metropolia . fi

Jussi Linkola
projektisuunnittelija (työelämäyhteistyö, amk-valmentavien opintojen koordinointi/kulttuuriala)
020 - 783 5452
jussi . linkola (ät) metropolia . fi

~elenawUnknown User (elenaw)
opettajakoordinaattori (amk-valmentavien opintojen koordinointi/kulttuuriala)
020 - 783 6581
elena . wernick (ät) metropolia . fi

Birgitta Nenonen-Andersson
opettajakoordinaattori (amk-valmentavien opintojen koordinointi/tieto- ja viestintäteknologia)

Anja Keipi
suomenkielen opettaja (S2), amk-valmentavat opinnot

Tarja Häkkinen
maksatushakemukset
020 - 783 5183
tarja . hakkinen (ät) metropolia . fiHämeen ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Riitta Metsänen
projektivastaava (HAMK), yliopettaja
0400-877849
riitta . metsanen (ät) hamk . fi

Elisa Tuominen
projektiassistentti
040-8462626
elisa . tuominen (ät) hamk . fi

Sanna Ruhalahti
verkko-opetus ja sosiaalinen media
040-7220631
sanna . ruhalahti (ät) hamk . fi


HAMK/Ammatillinen opettajakorkeakoulu
PL 182 (Korkeakoulunkatu 6)
13101 Hämeenlinna
www.aokk.fi

Fakiirimedia Oy

Hannu-Pekka Haavikko
projektinjohtaja (Fakiirimedia Oy), suunnittelija
050-5878016
hape . haavikko (ät) fakiirimedia . com

Anja Rouhuvirta
tuottaja, työkorivastaava (työnantajaselvitys
040-8475610
anja . rouhuvirta (ät) fakiirimedia . com

Fakiirimedia Oy
Hauhontie 6 A 1 a
00550 Helsinki
09-75795300
fakiiri (ät) fakiirimedia . com

Excerpt Include
voimaa:logotvoimaa:logot
nopaneltrue
logot