Child pages
  • Viikkopalaveri 27.1.2009

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

  •  Ajantasainen työajanseuranta mahdollistaa resurssien käytön ennakoinnin ja mahdollisten muutoshakemusten tekemisen hyvissä ajoin, mikäli toteutunut resurssien käyttö ei istu käytäntöön
Excerpt Include
logot
logot
nopaneltruelogot