Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Viestintä'09 -seminaarin presis meni mielestäni ihan hyvin. Tuli puhuttua paljon digitaalisuudesta, holoptisesta toiminnasta, parvimaisista rakenteista ja Metropolian wikitoiminnasta. Erityispaino oli nyt itse wikitoiminnan käynnistysprosessissa ja kulttuurin ja luovan alan klusterin wikievoluutiossa. Ainakin evolutiivinen wikin kehitysidea sai mielestäni hyväksyntää yleisössäkin. Esitelmän slidet löytyy tästä: Sosiaalisen median haasteet.

Muuten tällä viikolla on opinnäytetyöjuttuja, muutamia tapaamisia ja loppuviikosta olisi tarkoituksena kirjoittaa jonkinlainen prosessikuvaus wikitoiminnan käynnistämisestä Metropoliassa. Tätä olisi tarkoitus käyttää niin oman tutkimukseni materiaalina kuin myös wikikoulutuksen erilaisten tarpeiden ja haasteiteiden ymmärtämisessä.

Viime viikko oli aivan liian kiireinen (viikonloppu meni täysin uupumuksen hoidossa). Tästä nykyisestä tulee toivottavasti toisenlainen. Tilauksessa olisi rento mutta älyllisesti haastava työviikko.