Child pages
  • Kulttuurisilta lyhyesti

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kulttuurisilta etenee erityisryhmien tarpeista lähtevinä osaprojekteina, jotka ovat yhdistettävissä pääkaupukiseudun kulttuuri- ja taidelaitosten toimintaan. Monitaitoiset Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijat saavat mahdollisuuden toteuttaa taidetyöpajoja niin Tapiola Sinfonietan, Helsingin kaupunginteatterin kuin Vantaan musiikkiopiston ja vapaa-ajan palveluiden kanssa. He luovat yhteyksiä lakisääteisiä kulttuuripalveluja tarjoavien toimijoiden ja alan koulutusta järjestävän Metropolian välille. He kohtaavat kaupunkilaisia kirjastoissa, palvelutaloissa, sairaaloissa, eri kulttuurien kohtaamispaikoilla.

Kulttuurisilta on saa rahoitusta Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama EAKR-hankeohjelmasta. Valvojaviranomaisena toimii Uudenmaanliitto. Kolmivuotisen projektin toteutuksesta vastaa Metropolia yhteistyössä Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kulttuuri- ja taideorganisaatioiden kanssa. Hanketta johtaa musiikkikasvatuksen lehtori Laura Huhtinen-Hildén ja vastuullisena johtajana on kulttuurin ja luovan alan johtaja Tuire Ranta-Meyer Metropoliasta. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Anna-Maija Iskanius.