Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

TKI-tiimin kokoonpano

Tiimin kokoukset ovat avoimia kaikille klusterin T&K-työstä kiinnostuneille.

Kukin koulutusohjelma on nimennyt tiimiin oman vakituisen edustajansa ja lisäksi tiimissä on arvioinnin ja eu-rahoituksen erityisasiantuntemusta
 • Kehityspäällikkö/TKI Anna-Maria Vilkuna.
 • Elokuvan, radio- ja tv-työn ko lehtori Antti Pönni
 • Mediatuottaminen ylempi amk ja arviointiosaaminen yliopettaja Robert Arpo
 • Esittävän taiteen ko lehtori Jukka Heinänen
 • Konservoinnin ko lehtori lehtori Paula Niskanen
 • Kulttuurituotannon lehtori Laura-Maija Hero
 • Muotoilun ko lehtori Juha Ainoa
 • Musiikin ko koulutusvastaava Laura Huhtinen-Hildén
 • Pop/jazzin ko lehtori Reijo Karvonen
 • Vaatetusalan ko koulutusohjelmavastaava Leena Juntunen
 • Viestinnän ko lehtori Juhana Kokkonen ja lehtori Tero Marin
 • EU-rahoitusasiantuntija lehtori Matti Rantala