Child pages
  • Tapaamiset Jussin ja Millan kanssa 13.1.2009

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Pidimme palaverit Jussi Linkolan ja Milla Laasosen kanssa 13.1.2009; kävimme läpi työkorien 2, 4 ja 6 leikkauspintoja. Keskustelut jatkuvat...