Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Olen menossa Viestintä'09-seminaariin puhumaan ja tätä varten aloin tänään visualisoida Metropolian wikin työtilojen ja toiminnan kehitystä. Kuviota piirrellessä ja selvitellessä menikin sitten tovi. Viivat eri asioiden välillä ovat omia tulkintojani niistä kehityslinjoista, joita pitkin asiat ovat kehittyneet sellaisiksi kuin ne nyt ovat.