Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Kulttuurisilta – osallistava kulttuurikasvatus pääkaupunkiseudun palvelutuotannossa

Kulttuurisilta.fi
Tämä on Kulttuurisilta-hankkeen wiki-sivusto, josta löytyvät kaikki hankkeen materiaalit ja tapahtumat. Työkoreihin on koottu tiedot niin hankehallintoon, viestintään, hankkeen osaprojekteihin kuin osatoteuttajakaupunkien toimiin liittyen.

Section
Column
width650px
Panel
borderColor#99cc33
bgColor#ccee66
borderWidth1px
Blog Posts
10
10
Column
Panel
borderColor#000000
bgColor#fff
titleBGColor#ffcc66
borderWidth1px
titleProjektin esittely

Taidekasvatuksen voimaannuttava vaikutus

Kulttuurisilta 2008 - 2011 oli Metropolia Ammattikorkeakoulun EU-hanke, jossa musiikin koulutusohjelma kehittää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa kulttuuripalvelujen tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta. Hanke sai rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. Valvojaviranomaisena toimi Uudenmaanliitto.

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa toimintamalleja, joissa osallistavan ja eheyttävän musiikki- ja taidekasvatuksen menetelmiä sovellettiin uusissa yhteyksissä ja uudella tavalla suoraan kaupunkien palvelurakenteissa. Hanke tuotti kulttuurista hyvinvointia eri-ikäisille väestöryhmille. Projektissa haluttiin tavoittaa etenkin ne kaupunkilaiset, jotka jäävät kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle kuten lapset, nuoret, maahanmuuttajat ja vanhukset.

Panel
borderColor#000000
bgColor#fff
titleBGColor#ffcc66
borderWidth1px
titleTyökorit
 1. Hankehallinto
 2. Yhteystiedot
 3. Espoo
 4. Helsinki
 5. Kauniainen
 6. Vantaa
 7. Talous
 8. Viestintä
 9. Arkistointi
 10. Osaprojektit lukuvuonna 2009 - 2010
 11. Osaprojektit lukuvuonna 2010 - 2011
 12. Väliraportit

Panel
borderColor#000000
bgColor#fff
titleBGColor#ffcc66
borderWidth1px
titleKulttuurisilta-henkilöt
  !vipu.jpg!   !UUDENMAAN_LIITTO_cmyk_korjattu.jpg|thumbnail!