Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kulttuurisilta lyhyesti | Ideapankki | Linkit | *In English*

Section
Column
width650px
Panel
borderColor#99cc33
bgColor#ccee66
borderWidth1px


Blog Posts
10
10
Column
Panel
borderColor#000000
bgColor#fff
titleBGColor#ffcc66
borderWidth1px
titleProjektin esittely

Taidekasvatuksen voimaannuttava vaikutus

Kulttuurisilta on Euroopan aluekehitysrahaston tukeen perustuva Metropolia Ammattikorkeakoulun uusi EU-hanke, jossa musiikin koulutusohjelma kehittää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa kulttuuripalvelujen tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta. Hankkeen rahoittajaviranomainen on Hanke saa rahoitusta Etelä-Suomen lääninhallitus.EAKR-ohjelmasta. Valvojaviranomaisena toimii Uudenmaanliitto.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalleja, joissa osallistavan ja eheyttävän musiikki- ja taidekasvatuksen menetelmiä sovelletaan uusissa yhteyksissä ja uudella tavalla suoraan kaupunkien palvelurakenteissa. Hanke tuottaa kulttuurista hyvinvointia eri-ikäisille väestöryhmille. Projektissa halutaan tavoittaa etenkin ne kaupunkilaiset, jotka jäävät kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle, kuten lapset, nuoret, maahanmuuttajat ja vanhukset.

Panel
borderColor#000000
bgColor#fff
titleBGColor#ffcc66
borderWidth1px
titleTyökorit
 1. Hankehallinto
 2. Yhteystiedot
 3. Espoo
 4. Helsinki
 5. Kauniainen
 6. Vantaa
 7. Talous
 8. Viestintä
 9. Arkistointi
 10. Osaprojektit lukuvuonna 2009 - 2010

Panel
borderColor#000000
bgColor#fff
titleBGColor#ffcc66
borderWidth1px
titleKulttuurisilta-henkilöt