Child pages
  • Viikkopalaverit
79 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Section
Column
width40%
Panel
borderColor#dbf3fd
bgColor#fff
borderWidth1px

VOIMAA-hankkeen hallintotiimi kokoontuu tiistaisin kello 12 Hämeentiellä projektipäällikön huoneessa. Viikkopalaverissa käsitellään ajankohtaisia taloushallinnon, hallinnon ja muita asioita. Paikalle ovat tervetulleita kaikki halukkaat

Panel
Wiki Markup
{tasklist:Hallinnon muistettavat asiat}
||Completed||Priority||Locked||CreatedDate||CompletedDate||Assignee||Name||
{tasklist}
Column
Panel
borderColor#dbf3fd
bgColor#fff
titleBGColor#69c5eb
borderWidth1px
titleViikkopalaverien muistiot 2011

Viikkopalaverien muistiot 2009 ja 2010

Column

Excerpt Include
logot
logot
nopaneltrue