Child pages
  • Koulutuskalenteri

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
{info}Tähän kalenteriin merkitään kaikki
Wiki Markup
Info

Tähän kalenteriin merkitään kaikki VOIMAA-hankkeeseen

liittyvät

tapahtumat {info} {calendar:id=VOIMAAkoulutus|title=VOIMAA-koulutus|defaultView=month}

tapahtumat

Team Calendars
defaultViewmonth
idVOIMAAkoulutus
titleVOIMAA-koulutus