Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3


Section
borderfalse
Column
width65%
Panel
borderColor#99cc33
bgColor#ffffff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleLinkkivirta
Wiki Markup
_Webissä vastaantulleita, VOIMAA-hankkeen aihepiiriin liittyviä, linkkejä ja kirjanmerkkejä._ *_[Tilaa linkkivirta RSS-feedinä|http://wiki.metropolia.fi/plugins/socialbookmarking/bookmarks.action?spaceKey=voimaa&max=-1&output=rss&publicFeed=false&os_authType=basic&rssType=rss2]_*

*[*+ Lisää uusi linkki*|https://wiki.metropolia.fi/plugins/socialbookmarking/updatebookmark.action?spaceKey=voimaa&redirect=spacebookmarks]* _(__[_ohjeet linkin lisäämiseen_|voimaa:Linkkien lisääminen linkkivirtaan]__)_

{color:#666666}_(HUOM: Mikäli haluat, että linkki näkyy myös muilla sivuilla lisää linkin tallennettuasi label eli etiketti linkin View Bookmark Page \-sivun kautta)_{color}

----
\\
{bookmarks:max=300|showListHeader=false|showLabels=false|showSpace=false}
Column
Panel
borderColor#99cc33
bgColor#ffffff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleLinkkivirta uomittain

VOIMAA-mediaseuranta

Panel
borderColor#99cc33
bgColor#ffffff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleLinkkilammikko

Muita hankkeeseen liittyviä linkkejä

VOIMAA muualla sosiaalisessa mediassa
Hankkeen toimijoiden kotisivuja
 
Excerpt Include
logot
nopaneltrue
logot