Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Tällä viikolla pitäisi väsätä ainakin seuraavaa:

  • viimeistellä digitaalisuuden, holoptisen toiminnan ja parvimaisten rakenteiden teoriaa (näen myös Yrjön tiistaina, joten toivottavasti saan siitä lisäboostia ja -ideoita homman loppuunsaattamiseksi),
  • VOIMAA-hankkeen aloituskokous tänään iltapäivällä
  • wikitoiminnan opastusta Medios-hankkeen projektipäällikölle (tarkoituksena olisi, että myös Medios-hankkeen hallinointi tapahtuisi VOIMAAn tapaan wikissä
  • opinnäytetyöseminaari
  • olen menossa 26. päivä puhumaan Metropolian wikitoiminnasta Viestintä'09 -seminaariin. Tämä esitys pitäisi valmistaa ja lähettää viimeistään torstaina.
  • vuoden 2008 hankkeista pitäisi kirjoittaa raportit ja lähettää ne eteenpäin
  • lisäksi pitäisi neuvotella tämän kevään osalta oman työni sisällöistä (josko niihin tulee muutoksia Avoimen kehittämismallin takia)