Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty. Updated.

...

Scoop.itin alle koottuja sisältöjä voi jakaa yhdellä napinpainalluksella Facebookissa ja Twitterissa. Lisäksi Scoop.it-sivun voi upottaa (embed) toiselle verkkosivulle, blogiin tai wikiin. Yhtenä syynä Scoop.itin suosioon voidaan pitää helppokäyttöisyyttä: palveluun yhdistävä sovelluskirjanmerkki (bookmarklet) asennetaan suoraan selaimeen.

...

Kirjallisuutta - Literature

Videoita - Videos


 

 

Div
classbbox
Include Page
Pilvi 2
Pilvi 2