Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rajapintoja voi lähteä testaamaan esimerkiksi SoapUI:n tai Firefoxin lisosan (RESTClient) cURL avulla. Myöhemmässä vaiheessa rajapintoja voi käyttää muun muassa PHP:llä tai Javalla. Toki myös muut ohjelmointikielet, jossa on valmiudet hyödyntää rajapintoja, ovat käytettävissä. Esimerkkejä rajapintojen hyödyntämisestä löydät täältä. Kokoamme lisää esimerkkejä sivuille kevään 2014 aikana.

...