Child pages
  • Mentorikoulutus

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Include Page
reititin:valikko
reititin:valikko

Section
Column

MENTORINA VERKOSSA

Haluatko jakaa viisauttasi ja kokemustasi? Miten voisit hyödyntää sosiaalista mediaa ja pilvipalveluita tehokkaammin?

Reititin-hanke tarjoaa työelämän edustajille mahdollisuuden kouluttautua mentoriksi. Ajankäyttö ja fyysinen läsnäolo tuovat usein haasteita mentoroinnin toteuttamiseen. Mentorointisuhteet pohjautuvat perinteisesti kasvotusten kohtaamisiin. Reitittimen järjestämä koulutus painottaa sähköisten toimintaympäristöjen tuomia mahdollisuuksia.

Mitä?

Koulutuksessa annetaan valmiudet hyödyntää tämän päivän verkkopohjaisia palveluja mentorointisuhteen ylläpitämisessä. Mentorit oppivat käyttämään pilivipalveluja ja sosiaalista mediaa, esimerkiksi ajanhallinnan tehostamiseksi. Kouluttajina toimivat sähköisten toimintaympäristöjen sekä mentoroinnin asiantuntijat.

Kenelle?

Koulutus soveltuu jo kokeneille mentoreille tai mentoroinnista kiinnostuneille työelämässä oleville henkilöille. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikkien alojen edustajat suuryrityksistä pieniin kansalaisjärjestöihin. Heitä yhdistää halu tukea esim. työelämään siirtymässä olevia oiskelijoita.

Miksi?

Mentorisuhteet ovat usein vapaaehtoisuuteen pohjautuvia. Usein oppimisprosessi on vuorovaikutteinen, jolloin mentori kehittää samalla myös omaa osaamistaan. Osallistumalla koulutukseen mentori saa käyttöönsä uusia välineitä ja tehokkaampia toimintatapoja.

Miten?

Mentoroinnin ytimessä on ihmisten kohtaamiset. Reitittimen koulutuksessa mentorit pääsevät kokeilemaan sähköisten toimintaympäristöjen tuomia uusia mahdollisuuksia. Työskentelyn tukena tulee olemaan hankkeessa kehitetty PROksi-alusta.

Milloin?

ti 21.1.2014 - klo  17:00-19:00


Missä?

Koulutus järjestetään Metropolia Ammattikoreakoulussa osoitteessa Hämeentie 161, Helsinki.

 

Ilmoittaudu mukaan!

 

Koulutus on maksuton, mutta ilmoittautuminen on sitova. Mukaan mahtuu vain rajattu määrä.


Listätietoa

Tuomas Korkalainen

tuomas. korkalainen at metropolia.fi

 

 

 

Column

 

 

 

 

 

 

 

 

Include Page
reititin:Logot
reititin:Logot