Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI 1. HARJOITTELU 5 OP

HUOM: KEVÄÄN 2018 PÄIVITYS KESKEN, OHJE SUUNTAA ANTAVA

HARJOITTELUJAKSON OSAAMISALUEET, OPPIMISTAVOITTEET JA ARVIOINTI


Osaamisalueet perustuvat Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa; arvioinnin lähtökohdat ja suositukset julkaisuun (Toimintaterapeuttiliitto 2011).

...

Harjoittelun ajoittuminen (huom. sisällöt ajoitettu suuntaa antavasti):

10.10.2017 klo.12:30-14:30 Harjoitteluinfo Vanhalla Viertotiellä, auditoriossa, tila I116

Orientaatio harjoittelupaikkaan, asiakaskuntaan, arviointikäytäntöön, oppimistavoitteiden laatimisen aloitus

13.11-17.11 Paikan arviointimenetelmiin perehtyminen itsenäisesti tai parin kanssa.

Asiakkaan arviointitilanteiden suunnittelu/ ja toteutus

20.11 klo 12-15 Pienrymäohjaukset koululla, tavoitelomakkeen viimeistely

21-30.11. Arviointitilanteiden toteutus. Kertyneen tiedon huolellinen kirjaaminen jatkojalostusta varten (työpaja 4.12), lausunnon aloittaminen ja arviointitulosten raportointi ja lausunnon viimeistely.

Oppimisen itsearviointi tavoitelomakkeelle ja lähetys s-postilla ohjaajalle

4.12 Asiakkaiden arviointiprosessin ja arviointitulosten jäsentely Mohon peruskuvion mukaan työpajassa, tulosten jakaminen ohjaavan opettajan mukaisissa ryhmissä

4.12 Harjoittelukokemusten jakaminen (koko ryhmä)

Harjoittelun ohjaaja kirjaa palautteensa harjoittelun tavoitelomakkeelle ja lähettää sen s-postilla ohjaavalle opettajalle.


HARJOITTELUJAKSON OPPIMISTEHTÄVÄT

 

Oppimistehtävät kytkeytyvät harjoittelua edeltäviin Toimintakyvyn arviointi ja tutkimus 1 ( 5 op) opintojaksoon.

...