Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Section
Column
width60%
Panel
borderColor#c6e3e7
bgColor#ffffff
titleBGColor#0098af
borderWidth1pxtitle

Hankkeen arviointimenetelmiä on kehitetty yhteistyössä Metropolian kulttuuri ja luovan alan klusterin hallinnoimien ESR- ja EAKR-projektien, Medioksen ja Kulttuurisillan, kanssa.

Panel
borderColor#c6e3e7
bgColor#ffffff
titleBGColor#0098af
borderWidth1px
titleHankkeessa toteutut arvioinnit
 1. Projektin käynnistysvaiheen arviointi, raportti julkaistu 17.6.2009
  Arvioinnissa hankkeen rahoituksen haku ja käynnistysvaihe (vuosi 2008 ja kevätkausi 2009)
 2. Projektin toiminnan käynnistysvaiheen arviointi, raportti julkaistu 30.3.2010
  Arvioinnissa projektin varsinaisen toiminnan käynnistymisvaihe (kesä-syyskausi 2009)
 3. Projektin toiminnan arviointi, raportti julkaistu 10.6.2011
  Arvioinnissa projektin toiminta (kevätkausi 2010)
 4. Projektin päätösarviointi
  Projektin toiminnan arviointi koko hankekauden ajalta, raportti julkaistu 9.6.2011
  Projektin tavoitteiden ja tulosten arvointi, raportti julkaistu 17.5.2011
Column
Panel
borderColor#c6e3e7
bgColor#ffffff
titleBGColor#0098af
borderWidth1px
titleLinkkivinkkejä

Autenttisen verkko-opetuksen benchmarking-projekti 2008

Suosituksia ja hyviä käytäntöjä ESR-projektien itsearviointiin
 

Maahanmuuttajakoulutuksen tulevaisuus Metropoliassa - toimintaympäristöanalyysi ja SWOT


Excerpt Include
logot
logot
nopaneltruelogot