Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Täällä konseptoidaan ja pilotoidaan AMK-opintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Section
Column
width50%
Panel
borderColor#f4f353
bgColor#fff
titleBGColor#ff9
borderWidth1px
titleMetropolian VALMA-ryhmät

Palutelomake Valman opintojaksoille (Excel-tiedosto)

Panel
borderColor#fff
bgColor#fff
borderWidth1px
Opetussuunnitelmat VOIMAA-valmennuksiin 2010-2011

Tieto- ja viestintäteknologia, Metropolia
Kulttuuri- ja luova ala, Metropolia
Kaikki alat, HAMK

Huomioitavaa...

Panel
borderColor#f4f353
bgColor#fff
titleBGColor#ff9
borderWidth1px
titleKehittämistyön vaiheet
Panel
borderColor#f4f353
bgColor#fff
titleBGColor#ff9
borderWidth1px
titleOPS-kehittäjät wikissä
Column
width50%
Panel
borderColor#f4f353
bgColor#fff
borderWidth1px

Kehittelyssä nyt

Panel
borderColor#ffffff
bgColor#ffffff
borderWidth0px
Blog Posts
2
contentexcerpts
labelsamk-valmentava
2

Vanhemmat uutiset


Include Page
logot
logot