Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Info

Tänne kirjataan VOIMAA-projektin työskentelyssä itäneitä ideoita laajalla skaalalla sisällöllisistä ajatuksista toimintatapojen kehittelyyn. Jokaiselle idealle kannattaa tehdä oma wiki-sivunsa (jonka linkittää tänne), jolloin idea-aihiota on helppo tarvittaessa siirrellä sekä linkittää muualle wikiin.

Ideoita

Ihmettelyjä

Excerpt Include
logot
nopaneltrue
logot