Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Vuosi 2009 käynnistyy tämän viikon kirjoitusrupeamalla. Olen siis suurimman osan viikosta kotona työskentelemässä (kiinnostava ilmiö sisänsä, että nykyään, jos haluaa tehdä "oikeasti" töitä, järkevimmältä tuntuu jäädä kotiin). Olen joululoman aikana hahmotellut teoriaa digitaalisuuden erityispiirteistä, holoptisesta toiminnasta ja parvimaisista rakenteista. Homma etenee pikkuhiljaa, mutta loppuviikosta olisi tarkoitus olla jonkinlainen ensimmäinen raakavedos valmiina. Teoreettista rakennelmaa olisi tarkoitus käyttää hyväksi väitöskirjassa ja esimerkiksi VOIMAA-hankkeeseen tarkoitetun opastus- ja motivointipaketin kehittelyssä. VOIMAAssa on muuten wikin käyttö lähtenyt loistavasti käyntiin. Hyvä Milla ja Päivi!