Child pages
  • Arkistointisuunnitelma

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1.1 Ohjausryhmä

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


päätös ohjausryhmän perustamisesta

 

X

X


Ohjausryhmän kokoonpano wikissä

kokousasiakirjat

X

X

X


Allekirjoitetut kokousasiakirjat mappiin

1.2 Raportit ja maksatushakemukset

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


projektisuunnitelma

X

X

Xprojektipäätös

X

X

Xseurantaraportit

X

X

Xväliraportit

X

X

Xtaloustarkastus

 

X

 maksatushakemuksen liitteet


X
selvitykset rahoittajalle


XRahoittajan pyytämät selvitykset

maksatuspäätökset


X
1.3 Kilpailutukset

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


tarjouspyynnöt

X

X

Xtarjoukset


X


X

luottamuksellisuus (wikiin rajatulle ryhmälle?)

tarjousten vertailu


X


X

luottamuksellisuus (wikiin rajatulle ryhmälle?)

päätösmuistio tms. asiakirja


X
1.4 Projektiryhmä

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


tapaamisasiakirjat (asialistat, muistiot)

X

X

X1.5 Lomakkeet

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


lomakepohjat

X

X

X


lomakkeiden jakelu wikin kautta, mahdollisuuksien mukaan myös palautus

sähköinen palaute/ arviointilomakkeet

X

X

X

(X)

  • palautteenanto/ arviointi avoin kaikille, vai rajattu osallistuneille? 
  • palautteiden käsittely ja näkyminen
  • yhteenveto saadusta palautteesta avoimeen jakeluun
  • VAI/JA palautteen antaminen normaalin WIKI-työskentelyn yhteydessä?

1.6 Työkorit

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


1.6.1 Projektihallinto


1.6.2 Työnantajaselvitys


Kokousmuistiot

X

X

X

1.6.3 Toimintatapojen mallinnus ja pedagoginen kehittäminen


1.6.4 Työelämäyhteistyö ja työssäperehdyttäjät


1.6.5 Valmennus AMK-opintoihin


Tapaamismuistiot


Kehittämistiimit


1.6.6 Tiedottaminen


Projektin tiedotusaineistot wikiympäristöstä (wikiuutiset, viikkokirje, kk-kirje, tiedottajan työblogi)

X

X

X


Kukin juttutyyppi printattuna omassa kansiossaan vanhimmasta uusimpaan

Projektissa tuotetut kirjallisuus ja artikkelit (Projektin kustantamat painetut kirjat: Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus 2010, Puurtajasta uranuurtajaksi 2011, mikrokirja: Voihan wiki! 2011. Muiden kustantamat painetut kirjat: Silmät auki sosiaaliseen mediaan 2011. Lehdet, joissa artikkelit: Focus 2009, Focus 2010, HAMKinspire 2010, irrallinen artikkeli Hämeen sanomat 2011)

X

X

X


VOIMAA-wikin uutisissa julkaisutiedot ja linkki teosten PDF-versioihin. Aikuiskasvatuksen aikakauslehti (ja Työnantajaselvitys, onko tulossa fyysistä?) puuttuvat fyysisistä kappaleista.

Projektissa tuotetut sähköiset valtavirtaistamismateriaalit (vuonna 2009 reportaasit + minidokumentti, vuonna 2010 uutisjutut, lisäksi Luovuus syttyy -tapahtumasta Vuoden pakolaisnaisen Nasima Razmyarin puheenvuoron taltiointi)

X

X

X


Videoklipit VOIMAA-wikin Tiedottaminen -työkorissa koosteena. Muut av-aineistojen originaalit muiden työkorien arkistoissa?

Tiedotuksen hallintoaineistot (esite, web, osallistujalistat: infotilaisuudet, wikikoulutukset, av-tuotanto, markkinointiaineisto amk-valmentava, Metropolian sisäinen tiedotus: Tuubi, Metropooli -jutut, Yleisötapahtumien ohjelmat: Luovuus syttyy 21.9.2010, VOIMAA! 7.6.2011)


X

X 

Tiedottaja/tuottajan sähköpostit (per vuosi)

 

 

 

 


X

X

 

Tikulla ja mapissa 2009, 2010 vaiheessa molemmin osin, 2011 tikulla.

Tiedottajan muut aineistot (kotihakemistosta office-materiaalit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.6.7 Arviointi


Arviointisuunnitelma


Tehdyt arvioinnit


1.7 Henkilöstö_

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


sopimukset/työaikasuunnitelmat


X


X

tietosuoja
Taloushallinnon arkistoon

työajanseurannat


X


X

allekirjoitukset tarvitaan (voisi kirjata WIKIin ja printata sieltä > tarvitaan esimiehen allekirjoitus tarkoituksenmukaisuus?)

perustietolomakkeet


X


X

luottamuksellisuus (yhteystiedot WIKIin? so. sposti+työnumero+työtehtävä+ajanjakso)

verokortit


X


X

Taloushallinnon arkistoon, tarkoituksenmukaisuus

1.8 Projektipäällikkö

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


1.9 Projektisuunnittelija

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


1.10 Hallintotiimi

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


Viikkopalaverien muistiot

X

X

XYleiset hallinnon ohjeet (emo-organisaatio)

X

X

X


Matkustusohjeet jne.

Arkistointisuunnitelma

 


 1.11 Verkostoituminen/Benchmarkkaus

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


muiden hankehakemukset

 

X

 

 

 

yhteistyösopimukset

 

X

 

 

 

projektin päättäminen

 

X

 

 

 

yhteistyösopimukset

 

X

 

 

 

hankeviestintä

 

X

 

 

 

amk-valmentava koulutus, AHOT

 

X

 

 

 

kumpaanuusmallit

 

X

 

 

 

matkaraportit

 

X

 

 

 

tilastotietoa

 

X

 

 

 

1.12 Läsnäoloseuranta/ osallistujalistat

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


Infotilaisuudet

X

X

X(Wiki-/ sosiaalisen median) työpajat

X

X

XVerkostoitumistapaamiset

X

X

X 

 


 ...