Child pages
  • Arkistointisuunnitelma

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1.6.5.A Kehittämistiimit

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


toimintasuunnitelma

X

X

Xasiantuntija-alustukset

X

X

Xtiimiläisille jaettavat ohjeet

X

X

Xkehittämissuunnitelma

X

X

X1.6.5.B Pilotoitavat AMK-valmennukset

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


opetussuunnitelma

X

X

Xlukujärjestykset


toteutussuunnitelmat opintojaksoista

X

X

Xetätehtävät ja opiskelijoille jaettavat ohjeet

X

X

Xopiskelijoille ja opettajille
jaettu materiaali

X

X

XHOPS-keskustelut


opintojaksopalautteet

 


 keskeyttämisilmoitukset

 


 todistukset ja suoritusrekisteriotteet

 


 opettajakoordinaattorien tapaamismuistiot

 


 1.6.5.C Amk-valmennuksen hakuvaihe

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


Hakuilmoitukset ja -lomakkeisto


Hakijat


1.6.5.D Amk-valmennuksen opiskelijavalinta

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


kutsu valintakokeeseen


tehtävänannot


arvioinnit


opiskelijavalintapäätökset


valinta- ja hylkäyskirjeet


tehtävän 1. vastaukset


tehtävän 2. vastaukset


tehtävän 3. vastaukset


1.6.5.E Läsnäoloseurannat

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


opintojakso- ja opiskelijaryhmäkohtaisesti välilehdille


1.6.5.F Keskeiset sähköpostit

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU
1.6.5.G Valma-markkinointi

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


Amk-valmentavat yhteiset


Amk-valmentavat tiedotus


Amk-valmentavat Kulttuuri


Amk-valmentavat Tivi


Amk-valmentavat HAMK
3 Työelämässä tapahtuvakoulutus

...