Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Section
Column
Note
iconfalse
Column


Section
Column
width450px
Panel
borderColor#ffffff
bgColor#fff
borderWidth1px

Videoklipissä Metropolian opiskelijatyönä tuotettu uutisjuttu korkeakouluopintojen maksullisuudesta EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Widget Connector
urlhttp://www.youtube.com/watch?v=FBTh8wzDCnsNopeasti silmäiltävä kooste menneen viikon tapahtumista. Tilaa viikkokirje RSS-syötteenä


Kuukausittainen tietopaketti hankkeen tulevasta toiminnasta, ihmisistä ja edistymisestä. Tilaa kuukausikirje!

Panel
borderColor#fff
bgColor#fff
titleBGColor#C23D90
borderWidth1px
titleTuoreimmat uutiset


Blog Posts
4
4
Kaikki VOIMAA-uutiset

Column
Panel
borderColor#fff
bgColor#fff
borderWidth1px


Kehitämme sosiaalisen median avulla toimintamalleja: 

  1. Työyhteisöille yhteistyössä työnantajien kanssa maahanmuuttajataustaisten kouluttamiseksi työhönperehdyttäjä- ja työpaikkakouluttajatehtäviin
  2. Ammattikorkeakouluille yhteistyössä opettajien ja muun henkilöstön kanssa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden valmennukselle amk-opintoihin

Projektin tavoitteista ja yksityiskohdista tarkemmin projektisuunnitelmassa ja projektipäätöksessä.


Projekti toteutetaan työkoreissa (aikataulu):

Projektin johtaminen ja hallinnointi
Työnantajaselvitys
Toiminnan mallinnus ja pedagoginen kehittäminen
Työelämäyhteistyö ja työssäperehdyttäjät
Valmennus AMK-opintoihin
Tiedottaminen, valtavirtaistaminen ja juurruttaminen
Arviointi

Panel
borderColor#eeffcc
bgColor#fff
titleBGColor#ccee66
borderWidth1px
titleTapahtumat ja koulutukset

Tapahtumat ja koulutukset - muiden organisaatioiden järjestämät
Call for Papers - muiden organisaatioiden avoimia alustuspyyntöjä VOIMAA-aihepiiristä
Monikulttuurisia uutisia verkossa -M2HZ:n uutiskatsaus venäjäksi, arabiaksi, ranskaksi ja espanjaksi. 

Panel
borderColor#dbf3fd
bgColor#fff
titleBGColor#69c5eb
borderWidth1px
titleVOIMAA toimijoille (muistiot jne.)

Ohjausryhmä
Projektiryhmä
Hallintotiimi

Panel
borderColor#fff
bgColor#fff
borderWidth1px


VOIMAA - Voimavaroja maahanmuuttajista on Uudenmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston varoin tukema kolmivuotinen projekti (2008-2011). Projektia hallinnoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se toteutaan yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Fakiirimedia Oy:n kanssa.

Excerpt Include
logot
logot
nopaneltrue