Child pages
  • 2013-08-06 - Lopputapahtumapalaveri Metropolian tiimillä

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Millan ja Tomaksen palaverin update.

...

Lopuksi Tomas ja Milla pitivät pienen palaverin Metropolia Alumnit ja Creative QnA -yhteistyöstä. Tomaksen ja Millan palaverin johdannaisena todettiin, että otetaan Milla osaksi informoitavia sidosryhmiä. Pyritään tiedottamaan alumneille mahdollisuudesta käyttää palvelua. Myös Metropolian ja Firmahub Oy:n pidempiaikainen yhteistyö on mahdollinen. (EDIT BY Tomas 2013.08.09)