Child pages
  • Yhteystiedot

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
Asiakasvastaava-valikko
Asiakasvastaava-valikko

Panel
bgColor#ede9e6
Excerpt Include
Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen
nopaneltrue
Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen
nopaneltrue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveys- ja hoitoala

Käyntiosoite: Tukholmankatu 10, 00290 Helsinki Postiosoite: PL 4030, 00079 Helsinki      

VS. projektipäällikkö Teija Projektipäällikkö Teija Korhonen            teija

 teija.korhonen(a)metropolia.fi                                  fi      puh. + 358 40 653 2818

Tutkija-lehtori Marjatta Luukkanen marjatta.luukkanen(a)metropolia.fi

Tutkija-lehtori Asta Lassila    asta.lassila(a)metropolia.fi

Tutkija Teija Korhonen  teija.korhonen(a)metropolia.fi

Ohjausryhmän puheenjohtaja         Terveyspalvelupäällikkö Pertti Sopanen pertti.sopanen(a)vantaa.fi                                         puh. + 358 50 304 4830