Child pages
  • Asiakasvastaava-täydennyskoulutus

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
Asiakasvastaava-valikko
Asiakasvastaava-valikko

Panel
bgColor#ede9e6
Excerpt Include
Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen
nopaneltrue
Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen
Asiakasvastaava-täydennyskoulutus

Metropolia Ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoala järjestää  lukuvuonna 2013-2014 asiakasvastaava-täydennyskoulutuksen ensimmäisenä Suomessa

Koulutus (laajuus 30 op) on suunniteltu STM:n työryhmän laatimien Asiakasvastaava-koulutuksen yhtenäisten perusteiden (STM työryhmän raportti, 28.2.2011.) pohjalta. 

Koulutuksen aikana opiskelijat kehittävät   asiakasvastaava-toimintaa omaan organisaatioonsa  yhteistyössä verkostonsa, organisaation johdon ja hankkeen toimijoiden kanssa.

Koulutus nivoutuu Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen -hankkeeseen siten, että opiskelijoiden oppimis- ja kehittämistehtävät tuottavat hankkeelle informaatiota mallin kehittymisestä ja käyttöönotosta.

Opiskelijoita on yhteensä 17 seitsemästä  kunnasta: Espoo, Helsinki, Järvenpää, Kotka, Nurmijärvi, Vantaa ja perusturvakuntayhtymä Karviainen.

Koulutukseen ei käytetä ESR-hankerahoitusta.

Koulutus  alkoi 19.9.2013 ja se sisältää yhteensä kymmenen lähiopetuspäivää. Lähiopetuksen lisäksi koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sairaanhoitajan tutkinto (sairaanhoitaja /terveydenhoitaja/kätilö), opistoaste tai AMK. Lisäksi edellytetään monipuolista, vähintään 5 vuoden työkokemusta pääosin perusterveydenhuollosta.

Katso koulutuksen esite: Asiakasvastaava-täydennyskoulutus 

Seuraava asiakasvastaava-koulutus alkaa marraskuussa 2014. Tule mukaan kehittämään asiakasvastaava-toimintaa!

Katso koulutuksen esite: Asiakasvastaava-täydennyskoulutus