Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Harjoittelun 3 vastuuopettaja

Sanna Piikki p.0403342091 sanna.piikki@metropolia.fi

 Siniset tekstit ovat linkkejä sisältöihin

HARJOITTELUOHJE

Harjoittelu 3, TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN

 • Kokonaisuus 15p, josta varsinaista harjoittelua 12op
 • Lukukauden keskeisinä teemoina ovat olleet toiminnallinen tasapaino ja osallistuminen, sekä ryhmämuotoinen toimintaterapia.Teoria opinnoissa on käsitelty työn, opiskelun ja muun tuottavuuden sekä vapaa-ajan edistämistä toimintaterapian avulla.
 • Opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet teoriajakson aikana työelämäyhteistyönä ja opettajien ohjaamina 2-3 ryhmäkertaa hyödyntäen siinä toimintaterapian teoriaperustaa.
 • Harjoittelun kanssa osittain yhtäaikaisesti toteutuu opinnot, joissa opiskelijat käsittelevät terapiasuhteeseen liittyviä asioita
 • Harjoittelun aikana voi toteutua niin arviointi, yksilö- kuin ryhmäprosesseja
 • Harjoittelupaikan mahdollisuuksien mukaan opiskelijaa kannustetaan asettamaan itselleen ryhmien ohjaukseen liittyvä tavoite


Harjoittelun aikataulu ja tunnit

Varsinainen harjoittelu on 12 opintopistettä, 324 opiskelijan työtuntia

Varsinaisia harjoittelutunteja 288, harjoittelupäivän pituus 8h /40h viikko

Ajankohta 24.10-14.12.2018

 

Opiskelijan työtuntien jakautuminen (324h)  LASKUTETTAVIA PÄIVIÄ 37            Laskutusohje
12h18.10.2018 Harjoitteluinfo ja harjoitteluun valmistautuminenOpiskelija toteuttaa tutustumiskäynnin ennen jakson alkua ja tutustuu muuhun harjoitteluun liittyvään materiaaliin ( n.12h).
8h23.11.2018 Pienryhmäpäivä/terapiasuhdeopinnotOpiskelijat työskentelevät oman ohjaavan opettajan johdolla
8h19.12.2018 Keskeiset ilmiöt: AlustusseminaariHarjoittelun päätösseminaari (lyhyitä alustuksia eri aiheista), johon myös harjoittelun ohjaajat ovat tervetulleita. Tarkempi ohjelma julkaistaan noin viikko ennen seminaaria. Alustukset sijoittuvat aamupäivään.
288hVarsinaisia harjoittelutunteja

Asiakastyö sekä muut harjoittelupaikan arkeen kuuluvat työtehtävät

Harjoittelun oppimistehtävien tekemiseen, vertaistuen hyödyntämiseen, tutustumiskäynteihin, teoriaan tutustumiseen jne. voi käyttää enintään 8h/viikko

 • Lähtökohtana harjoittelutuntien jakautumiselle on harjoittelupaikan toiveet ja mahdollisuudet
 • Harjoittelun ohjaaja ja opiskelija sopivat yhdessä kuinka harjoittelun tunnit jaettaan. Tukea tähän voi kysyä ohjaavalta opettajalta.
Sairaspoissaolopäiviä  3kpl ilman korvausvelvollisuutta. Myös nämä päivät kuuluvat laskutettaviin päiviin


Huom! Opiskelijan on hyvä pitää kirjaa työskentelystään niin, että hän tarvittaessa pystyy myöhemmin osoittamaan miten työtunnit harjoittelun aikana ovat jakautuneet

 

Tärkeitä ohjeita ja lomakkeita

 Siniset tekstit ovat linkkejä sisältöihin

Harjoittelun ohjaus, 3. harjoittelu

OPISKELIJAN muistilista ja työskentelyn karkea aikataulu.pdf 

 • Harjoittelulle laaditaan tavoitteet jakson alussa, joiden toteutumista arvioidaan jakson lopussa
 • Opiskelija vastaa Tavoite- ja arviointilomakkeen täyttämisesta ja toimittamisesta ohjaajille

 Tavoite- ja arviointilomake.docx

 • Ohje tavoite- ja arviointilomakkeen täyttöön.pdf

 • Huom! Lomakkeen tekstilaatikot laajentuvat kun kirjoitus etenee. Tämä saattaa aiheuttaa väliin tyhjiä sivuja tms. Älä anna näiden häiritä (smile)
 • Lomaketta kierrätetään sähköisesti. Järjestys: opiskelija, harjoittelupaikan ohjaaja, opettaja (lisätiedot ohjeessa)

Harjoittelun tehtävät s18.pdf

  • Opiskelija muistathan, ettei harjoittelupaikan ohjaajan tarvitse olla näiden tehtävien asiantuntija. Hae ohjausta tehtäviin ohjaavalta opettajalta!
  • Harjoittelun tehtävien DL on harjoittelun viimeinen päivä
  • Mikäli harjoittelun tehtävät eivät palaudu kolmen kuukauden sisällä harjoittelun päättymisestä, tulee harjoittelu suorittaa uudelleen