Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tervetuloa!

Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaterapian tutkinto-ohjelman harjoitteluun liittyvät wiki-sivut. Nämä sivut ovat avoimet myös työelämäkumppaneille.

Toimintaterapian opiskelijalla on neljä käytännön harjoittelujaksoa 3,5 vuoden aikana.

Harjoittelut kevätlukukaudella 2020

1.harjoittelu 14.-30.4.2020 (13 pv) viikot: 16-18 - Toimintakyvyn arviointi Vastuuopettaja Janett Halonen

2.harjoittelu 30.3.-19.5.2020 (34 pv) - Toimintamahdollisuuksien arviointi ja edistäminen. Vastuuopettaja Anne Talvenheimo-Pesu

3.harjoittelu 19.3.-13.5.2020 (37pv) - Toimintamahdollisuuksien edistäminen. Vastuuopettaja Sanna Piikki

4.harjoittelu 15.1.-13.3.2020 (42 pv) - Toimintaterapia yhteisöissä ja yhteiskunnassa. vastuuopettaja Riitta Keponen

Kansainvälinen harjoittelu Vastuuopettaja Jennie Nyman

Tärkeää tietoa opiskelijalle ennen harjoitteluun menoa (linkki wiki-sivulle)


Kevätlukukauden 2020 harjoittelupaikkalomakkeet


(joista muodostuvat ns. pilvilistat) 

Harjoittelupaikkalomakkeen täyttäminen on tärkeää sopimusten tarkistamisen ja opettajaohjauksen järjestämisen vuoksi. Kun harjoittelupaikkasi on varmistunut, täytä harjoittelupaikkalomake:

1.harjoittelu (14.-30.4.2020) lomake: https://forms.gle/tuGzCnuJZYZNHut76

2.harjoittelu (30.3.-19.5.2020 lomake: https://forms.gle/b5UisGwVMRrCqqo4A

3.harjoittelu (19.3.-13.5.2020) lomake: https://forms.gle/eAQ81RCKqnHe9yd86

4.harjoittelu (15.1.-13.3.2020) lomake: https://forms.gle/yG5RzNGN5Rcip9Gw5 


Harjoittelupaikan hakeminen

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaterapian opiskelijat, lukuun ottamatta vaihto-opiskelijoita, hankkivat harjoittelupaikkansa itse.

Jobiili (jobiili.fi) on opiskelijoiden ensisijainen harjoittelun varaustapa.

Ohje harjoittelupaikan hakemiseen (pdf)   

HUS, psykiatria. Ohje harjoittelupaikan hakemiseen (pdf) 


2020 Kevään harjoittelut varataan Jobiilista syksyllä 2019

Varausaikataulu:

Ke 30.10.2019 klo 9 Jobiilissa avautuu pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen (Arcada, Diak, Laurea ja Metropolia) opiskelijoille ne pääkaupunkiseudun paikat joissa vain nämä koulut tai jotkut näistä on valittu ensisijaisiksi. Mikäli ensisijaisena kouluna on jokin muu ammattikorkeakoulu näiden lisäksi, se ei kuulu tähän hakuajankohtaan.

Ke 30.10.2019 klo 12.00 haku avautuu muun Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijoille oman alueen paikkoihin sekä niihin harjoittelupaikkoihin, joissa on pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen lisäksi jokin muu ammattikorkeakoulu.

Ti 26.11.2019 klo 9.00 kaikki Suomen harjoittelupaikat avautuvat varattaviksi.

MITÄ TULEE MUISTAA JOBIILIVARAUSTA TEHDESSÄ (docx)


 Työelämäkumppaneille tietoa Jobiilista

Harjoittelupaikan tarjoaja:

Kevään 2020 harjoittelupaikkailmoitukset kirjataan Jobiiliin viimeistään 16.10.2019.

Työnantajan Youtube-ohje: 

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=ZgaqPPy0-Dw

Opiskelijoiden harkkahelpit :

Opiskelijoiden on mahdollista varata sähköpostilla aika harjoittelupaikan etsimisen tueksi.

Ohjaus järjestetään Skypen (fb) välityksellä.

Lähetän tällöin skypekutsun opiskelijalle harkkahelppiin. 

Jos haluat tiedustella pelkästään mahdollisia harjoittelupaikkojen yhteystietoja (ei siis ohjeita ja esim. paikan sopivuutta yms.), ota yhteyttä koulutussuunnittelija Tiina Veijolaan, tiina.veijola@metropolia.fi


Harjoittelupäivien pituus 40 t/viikko:

työajan jakautuminen sovitaan ohjaajan kanssa.

Pääsääntöisesti 5 x 8 t harjoittelussa, josta 2 t kirjallisia / pv.

(Juhlapyhäviikot:

32 t/vk, jos viikon sisällä on 1 juhlapyhä = 4 x 8 t, josta 2 t kirjallisia / pv)

Kirjalliset työt tehdään paikassa, jonka opiskelija on sopinut yhdessä harjoittelupaikan ohjaajan kanssa.

Sairauspoissaolon korvaamisesta neuvotellaan ohjaajan ja opettajan kanssa suhteessa opiskelijan oppimistavoitteisiin. Jos poissaolo vaikuttaa selkeästi opiskelijan oppimistavoitteiden saavuttamiseen, on poissaolo korvattava.


Syksyn 2020 harjoittelut varataan Jobiilista keväällä 2019

Varausaikataulu:

24.3.2020  klo 9 avautuu pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen (Arcada, Diak, Laurea ja Metropolia) opiskelijoille ne pääkaupunkiseudun paikat joissa vain nämä koulut tai jotkut näistä on valittu ensisijaisiksi. Mikäli ensisijaisena kouluna on jokin muu ammattikorkeakoulu näiden lisäksi, se ei kuulu tähän hakuajankohtaan.

24.3.2020 klo 12 haku avautuu muun Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijoille oman alueen paikkoihin sekä niihin harjoittelupaikkoihin, joissa on pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen lisäksi jokin muu ammattikorkeakoulu.

20.4.2020 klo 9 kaikki Suomen harjoittelupaikat ovat kaikkien opiskelijoiden varattavissa.