Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata. Yhtä wikin sivua kutsutaanwikisivuksija kutsutaan wikisivuksi ja usean wiki-sivun muodostamaa kokonaisuuttawikiksikokonaisuutta wikiksi.

Wiki-tekniikkaan perustuva yhteisöllinen sisällöntuotanto on tehokasta, koska välikädet puuttuvat. Sisältöjä editoidaan (muokataan) varsinaisesti vasta sen jälkeen, kun ne on julkaistu wikissä. Muutosten seuraaminen on wikissä helppoa, koska useimmat wikiohjelmistot tallettavat dokumentin aikaisemmat versiot. 

...

Wikejä käytetään pääasiassa sisäiseen viestintään ja projektinhallintaan. Niitä voidaan hyödyntää myös opiskelussa, tutkimustyössä, julkaisutoiminnassa ja harrastustoiminnassa. Tunnetuin esimerkki wiki-periaatteella tuotetuista verkkopalveluista on yhteisöllinen tietosanakirja Wikipedia

...