Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 

Tiedot uuden C-osan tiloista lisätään myöhemmin tälle sivulle.

...

ATK-luokat, perusluokat /PC classrooms, basic classrooms

A118Tietokoneluokka MMA118, Teorialuokka MMB244, B330 Tietokoneluokka MMB330, B331 Tietokoneluokka MMB331, B332 Tietokoneluokka MMB332, B348 Tietokoneluokka MMB348

ATK-luokat /PC-classrooms automaatiotekniikka, automation technology

B249Tietokoneluokka MMB249, B349 Tietokoneluokka MMB349

ATK-luokat, PC-classrooms, CAD 

B340Tietokoneluokka MMB340, B344 Tietokoneluokka MMB344

ATK-luokat/ PC-classrooms, kemian- ja prosessitekniikka                

 

Dataprojektorilla varustetut luokat/ Classrooms with dataprojector

A103, A104, A106Teorialuokka MMA110 Teorialuokka MMA111a, Teorialuokka MMA111b, Teorialuokka MMA115, Teorialuokka MMA123, Teorialuokka MMA124, Teorialuokka MMA125, Teorialuokka MMA207, Teorialuokka MMA208,
Teorialuokka MMA210, Teorialuokka MMA215, Teorialuokka MMA216, Teorialuokka MMA218, Teorialuokka MMA219, A222, Teorialuokka MMA224, Teorialuokka MMB243,

Dokumenttikameralla varustetut teorialuokat/ Classrooms with documentcamera

Teorialuokka MMA115, Teorialuokka MMA219, A224, Teorialuokka MMA110, A106, Teorialuokka MMA111b, Teorialuokka MMA222, A118 Tietokoneluokka MMA118, Teorialuokka MMA207

Interaktiivisella taululla varustetut teorialuokat/ Classrooms with interactive smartboards

Teorialuokka MMA208, Teorialuokka MMB243, B331 Tietokoneluokka MMB331

Auditoriot / Auditorium

MMA101_A-auditorio MMA101, Teorialuokka MMA2 _(Corner) B101, MMB235 Fysiikan Demolaboratorio, B301

Projektitilat/ Project rooms

B143Tietokoneluokka MMB143, B236 Tietokoneluokka MMB236, A2072 (kirjaston mikrotyötila)

Neuvotteluhuoneet /  Meeting rooms   

B168Tietokoneluokka MMB168, Neuvotteluhuone B327, B333 Tietokoneluokka MMB333