Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vyyhti-projektissa on noin vuoden ajan kehitelty sähköisten välineiden koulutuskonseptia ja siinä samalla tarjottu 516 koulutustuntia 69 osallistusjalleosallistujalle, joihin on lukeutunut muun muassa luovan alan mikroyrittäjiä, freelancereita ja kaupunginosatoimijoita

...