Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Toimipisteessäni on lainapyörä ja -kypärä toimipisteiden välillä siirtymistä varten 

  • Ei tietoaole.