Child pages
  • 2012-08-20 Projektiryhmän 11. kokous

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Syyskausi käynnistyi projektiryhmän kokouksella, jossa ohjausryhmän jäseniä oli paikalla tutustumassa toisiinsa.

Visioitiin yhdessä Vyyhti-loppujulkaisua ja - tapahtumaa sekä perustettiin näiden kehittämiseksi Vyyhti-ryhmä Facebookiin.