Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Div
styleborder-bottom:1px solid #ddd; padding:20px 0;
Section

VALMIIT JULKAISUT

 

Column
width33%

Hankkeen loppujulkaisu
Reittejä työelämän murroksessa
Toim. Päivi Keränen, Risto Säntti, Matti Rantala ja Anna-Maria Vilkuna

Reitteja_web.pdf

Hankkeen loppujulkaisu kokoaa yhteen ammattikorkeakouluväen, opiskelijoiden, yrittäjyyden, yritysten ja aluekehittäjien näkemyksiä työelämän muutoksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Julkaisu jakautuu neljään osaan, joissa työelämän murrosta ja sen kohtaamisen tematiikkaa tarkastellaan eri kulmista: asiantuntijuuden kehittymisen, uusien vuorovaikutuskeinojen, työelämäläheisen pedagogiikan ja hanketyön tarjoamien mahdollisuuksien kautta.

Column
width33%

Kartta, kompassi ja kalenteri -
Projektiarvioinnin opas

Toim. Leena Björkqvist

Lue näköisversio tästä
Opas PDF-muodossa: Arviointiopas_web.pdf

Opas on ammattikorkeakoulukentässä tapahtuvan hanketyön itsearviointiopas. Opas esittelee projektiarvioinnin 3x3-mallin, jonka avulla arviointi voidaan sisällyttää hankkeen toimintaan hankkeen alusta sen loppuvaiheeseen, eli hankkeen tulosten ja hyödyntämismallien arviointiin saakka. Opas sisältää myös työkalupakin arviointitiedon hankkimista varten.

Column
width33%

Somepentujen käsikirjan englanninkielinen versio
The Junior Woodchuck Guide to Social Media
Toim. Aleksandra Meyer ja Tuomas Korkalainen

Somepennut_eng_web.pdf

Mikrokirja kokoaa käytännön kokemuksia sosiaalisen median käytöstä rekrytoinnissa ja verkkoläsnäolon rakentamisesta. Julkaisu on päivitetty ja lyhennetty versio Somepentujen käsikirja -mikrokirjasta, jonka hanke julkaisi 2013.

 

 

 

Section
Column
width33%

HTML Image
srchttps://wiki.metropolia.fi/download/attachments/60919233/kv-verkostotmini.jpg
altToiminta kansainvälisissä verklostoissa

Toiminta kansainvälisissä verkostoissa, Kulttuurialan kurssikokeilu 2012-2013

Toiminta kansainvälisissä verkostoissa -opintojaksolla tehty kurssijulkaisu, joka koostuu kuudesta mielenkiintoisesta asiantuntija-artikkelista. Kurssikokeilun toteutuksesta vastasi Reititin - opinnoista työelämään -hanke.

  • Artikkelikokoelma
Column
width33%

Somepentujen käsikirja, 2013, Tuomas Korkalainen (toim.)

Käytännön kokemuksia sosiaalisen median käytöstä rekrytoinnissa ja
verkkoläsnäolon rakentamisesta. Kyseinen Tämä mikrokirja sai 2013 ELY-keskuksen Vuoden innovaatio -palkinnon.

  • Mikrokirja
Column

Thesis Work in a Cloud Environment - Case PROksi

Hankkeen julkaisu Bacaun SMART 2013 -konferenssiin. Kokemuksia ensimmäiseltä PROksi-lukuvuodelta.
 

...