Child pages
  • 2012-10-10 Ohjausryhmän IV kokous

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Ohjausryhmä kokoontui 10.10.2012 kello 9-11 Digital Media Finlandin tiloissa.

Asialistalla käsiteltävinä olivat

1. Edellisen (6.6.2012) kokouksen pöytäkirja
2. Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät – kertaus
3. Hankkeen tilanne
4. Hankkeen budjettitilanne viimeisimmän maksatuksen jälkeen
5. Hankkeen loppukauden (2012-2013) suunnitelmien esittely ja hyväksyntä
6. Vyyhti-lopputapahtuma eli kansainvälinen verkostoitumistapahtuma, esittely, keskustelu ja hyväksyntä
7. Muut asiat: seuraavat kokoukset

Ohjausryhmän jäsenille lähetettiin kokouskutsun yhteydessä liitteet:
- Ohjausryhmän 6.6.2012 kokouspöytäkirja (PDF-tiedosto)
- Vyyhti-tavoitteet ja kohderyhmät
- Vyyhti-toteuttamissuunnitelma (PDF-tiedosto)
- Budjettiliite (PDF-tiedosto)
- Lopputapahtuman suunnitelma sisältö- ja budjettiehdotuksineen